Politikere i kø for at få Miljøministeren ud på dybt vand

Politikere i kø for at få Miljøministeren ud på dybt vand

Invitationerne til en dykkertur i Øresund, for vores Miljøminister Kirsten Brosbøl, er nu så mange, at hun næsten ikke kan sidde dem overhørigt længere.

Senest har SFs Miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen opfordret Miljøministeren til at hoppe i neoprendragten og sammen dykke ned til området, hvor den altødelæggende sandsugning har fundet sted.

Det er de Sjællandske Mediers netavis SN.dk, der bringer opfordringen fra SFs Miljøordfører, der som habil dykker, inviterer Kirsten Brosbøl (S) til en tur på bunden af, den i bestemte områder, døde og ødelagte Øresund. Et dyk der gerne skulle ende ud i en beslutning fra Miljøministerens side, om at frede og skabe en marin nationalpark, svarende til den man overvejer på den svenske side af Øresund, hvor man i flere år, modsat Danmark, har haft forbud mod råstofindvinding.

Invitationerne hober sig op

Køen foran Kirsten Brosbøls ministerdør, er efterhånden alenlang. I starten af august måned fik ministeren også en invitation fra folketingskandidat i Helsingør Pernille Vermund, til et dyk i det våde Øresund og i starten af september gik to kommuner sammen om en opfordring. Borgmester i Helsingør Benedikte Kjær og Borgmester i Helsingborg Peter Danielsson opfordrede her Miljøministeren til at stoppe den altødelæggende sandsugning, og efterleve det beslutningsforslag, som selv samme socialdemokrater fik skrevet ind, med at udnyttelse af naturen til erhvervsmæssig brug og til rekreativt formål, skal gå hånd i hånd.

Det er efter borgmestrenes opfattelse ikke det der sker i Øresund netop nu, hvor By og Havn (som udnytter de marine forekomster af sand) indtil nu har suget mere end 50 procent af det tilladte. Med den eneste konsekvens, at få en løftet pegefinger af Miljøministeriet.

Indtægten fra sandsugningen i Øresund beløber sig til nogle ganske få millioner kroner. Et beløb som skal holdes op i mod, hvilke skader sandsugningen forvolder og ikke mindst hvor mange år, der skal gå inden naturen kan regenerere det ødelagte. I den sammenligning virker det fuldstændigt meningsløst og helt tåbeligt at give en sådan tilladelse, som Naturstyrelsen her har givet.