Planlagt havneudvidelse har fokus på konsumfisk

Planlagt havneudvidelse har fokus på konsumfisk

Det er Hansholm Havn, der ifølge Limfjord Update nu arbejder med en udvidelse af havnen til 525 millioner kroner, det er 125 millioner kroner mere end Havnens eget oplæg på et offentligt møde den 1. februar i år.

I den nye plan for havneudvidelsen, er færgetrafikken samt planerne om håndtering af affald fra udlandet, udeladt. Der er istedet fuldt fokus på konsumfiskeriet, hvilket i særdeleshed vil smitte positivt af på alle servicevirksomheder på havnen og i området, i kraft af flere besejlinger af havnen.

Planen er at havnebassinet skal graves dybere, hvilket man forventer vil trække større fiskefartøjer til havnen fra både ind- og udland. Der bygges ny fisketerminal, der projekterer med at fisken landes i den ene ende af terminalen, sælges undervejs igennem hallen, for til slut at blive distribueret videre ud til enten forhandlere, fiskeproduktion eller eksport.

I Havnen er der projekteret med ekstra bolværk samt en mindre mole, så besejlingsforholdene til Havnen forbedres, og bølgeuroen dermed formindskes. Fokusområderne vil udover fiskeriet, være aquakultur, godstransport og vindenergi.

Forventningerne er at Hanstholm Havn kan begynde kontraktforhandlinger med entreprenører i 2017, og at arbejdet kan igangsættes primo 2018 og stå endeligt færdigt i 2020. Selvom byggeriet og projektet er omfattende, vil Havnen i byggeperioden være åben og fungere som normalt.

Thisted kommunes Økonomiudvalg skal behandle sagen endeligt den 26. oktober og kommunalbestyrelsen træffer på den baggrund sin beslutning den 1. november.