Partierne bag fiskeripakke indfører maks-grænser for flidspræmie

Partierne bag fiskeripakke indfører maks-grænser for flidspræmie

Simon Kollerup (S) og Ib Poulsen (DF) har i den anledning fremsendt nedenstående pressemeddelelse.

Her skriver de via den politiske Afdeling ved Socialdemokratiet, at partierne bag Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri nu har gennemgået høringssvarene fra de fire organisationer, som har sendt høringssvar ind. På den baggrund er partierne blevet enige om, at der skal indføres maks-grænser for, hvor meget fisk man kan opnå i den beskyttede kystfiskerordning.

Partierne er efter høringen blevet enige om, at skånsomme kystfiskere højst kan opnå en flidspræmie, som svarer til 125% af den FKA, som kystfiskeren har tilmeldt ordningen. Til gengæld afskaffes det skånsomme kystfiskertillæg på +50%, som hidtil har været gældende kystfiskerordningen. For fartøjer uden skånsomme redskaber kan flidspræmien maksimalt udgøre 75% af egen FKA.

»Vi har med afsæt i høringen lyttet til flere sider fra erhvervet, og vi kan konstatere, at der både er et ønske om, at eventuelt overskydende fisk i kystfiskerordningen hurtigt skal kunne tilbageføres til FKA’en, ligesom der på den anden side har været et ønske om, at det skånsomme fiskeri stadig tilgodeses i bekendtgørelsen, og det er så den model, vi er nået til enighed om nu,« siger Simon Kollerup, fiskeriordfører for Socialdemokratiet.

Partierne har desuden besluttet, at hvis en fisker i den beskyttede Kystfiskerordning er særlig flittig og har en kvoteudnyttelse på mindst 100%, så skal vedkommende have mulighed for flidspræmie ud over de fastsætte maks-grænser.

»Vi har allerede hørt fra mange, som vil søge ind i den beskyttede kystfiskerordning, når den åbner for ansøgning her 1. marts, så derfor bliver maks-grænserne forhåbentligt slet ikke afgørende, men vi har lyttet os frem til, at erhvervet gerne vil have indlagt en begrænsning, og der har vi så lavet en model, som består af dele fra både DFPO (Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation) og FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri),« siger Ib Poulsen, fiskeriordfører for Dansk Folkeparti.

Reguleringsbekendtgørelsen træder i kraft 2. marts 2017, hvor der bliver åbnet for tilmelding til den nye, beskyttede kystfiskerordning. Partierne har besluttet, at fiskere, som tilmelder sig, allerede 1. april 2017 får tildelt dette års ekstramængder.

Læs mere om ansøgning om deltagelse i den tidsbegrænsede kystfiskerordning i 2017 til 2019 for FKA fartøjer med en længde overalt på max. 17 meter her.