På vej mod naturskånsomt fiskeri

Seas at Risk – en fælles organisation for et netværk af NGOér fra 11 europæiske lande har udgivet rapporten ”På Vej Mod Naurskånsomt Fiskeri”. Det anbefales at udfase aktive fangstredskaber til fordel for mobile eller passive redskaber.

Den marine biodiversitet er hastigt faldende, og fiskeriet er en vigtig bidragyder til denne udvikling i kraft dets indvirkning på det marine miljø, skriver organisationen i den dansksprogede brochure, som nu kan læses på nettet.

Fiskeriet bidrager også til klimaændringerne på grund af den store mængde brændstof, der bruges i visse former for fiskeri, hvilket resulterer i betydelige udledninger af drivhusgasser.

Ved at skifte redskaber kan fiskerierhvervet mindske de skader, det påfører de marine økosystemer, og reducere sine udledninger af drivhusgasser og dermed mindske udgifterne til brændstof.

Brochuren er baseret på rapporten “Moving towards low impact fisheries in Europe: policy hurdles and actions”, som blev bestilt af Seas at Risk i 2009. Rapporten peger på, hvordan skift af redskaber kan nedsætte den direkte og indirekte miljøvirkning fra fiskeriet, og den giver på baggrund af casestudier en oversigt over hurdler, der forhindrer fiskerne i at skifte. Desuden foreslår den politiske foranstaltninger til at overvinde disse forhindringer og fremme det naturskånsomme fiskeri. Den komplette rapport kan downloades via foreningens hjemmeside.

Danmarks Naturfredningsforening og Landsorganisationen Levende Hav er danske medlemmer af Seas at Risk.