Overskud i Vilsund Blue – trods et godt sommervejr
Det gode danske sommervejr drillede skaldyrsproducenten Vilsund Blue A/S, der har hovedkontor på Mors. Kombinationen af en varm sommer og muslinger, er nemlig ikke det helt optimale

Overskud i Vilsund Blue – trods et godt sommervejr

Det gode danske sommervejr drillede skaldyrsproducenten Vilsund Blue A/S, der har hovedkontor på Mors. Kombinationen af en varm sommer og muslinger, er nemlig ikke det helt optimale.
»Vi oplevede fiskeristop i lange perioder, ligesom det varme vejr spillede ind på kødprocenten i skaldyrene. Den kombination har betydet en mindre indtjening i år end sidste år. Det er imidlertid sådan det er, når man arbejder med muslinger,« siger adm. direktør Søren Tjørnelund Mattesen, Vilsund Blue A/S.
Vilsund Blue A/S kommer ud med et overskud på 4,9 mio. kr. for regnskabsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018 mod 12.4 mio. kroner året før.
»vores udfordring er adgangen til råvarerne. Konkurrencen fra udlandet har indflydelse på, om vi kan producere til konkurrencedygtige priser. Derfor kigger vi også hele tiden på, hvordan vi kan optimere produktionen både for at være konkurrencedygtige, men også for at spare på fx. energiforbruget,« siger Søren Tjørnelund Mattesen.
Vilsund Blue forventer en fortsat god udvikling i selskabets aktiviteter i indeværende år. Resultatet forventes at være bedre end resultatet i 2017 og 18. Selskabet har en balance på godt 171,3 mio. kroner og en bundsolid egenkapital på 106.9 mio. kroner.
Vilsund Blue A/S blev som det første muslingefiskeri i verden certificeret af MSC (Marine Stewardship Counsel), der anerkender og belønner bæredygtigt fiskeri. Fødevaresikkerhed, sporbarhed på råvaren og at fiskeriet er udført under kontrol af bestand, miljø og bæredygtighed generelt, er hjørnestenene i Vilsund Blue’s måde at arbejde på. De væsentligste aktiviteter består i opkøb, rensning, bearbejdning, hel- og halvkonservering, frost samt salg af muslinger.