Overgreb på fiskernes rettigheder

Overgreb på fiskernes rettigheder

FiskerForum har modtaget dette indlæg fra fisker Hans Jacob Jensen fra Kerteminde, der kort beskriver egne samt kollegaers oplevelser af Fiskerikontrollens, åbenbart mange ansigter.

Hans Jacob Jensen skriver følgende:

I anledning af Grundlovsdag har minister for fiskeri Esben Lunde Larsen været i hyttefadet efter de helt store ord og vendinger.

Dovenskab og dumhed er blandt de største udfordringer for et velfunderet, demokratisk samfund som det danske. Grundloven sætter rammen for vores fællesskab, frihed og ytringer.

Frihed og fornuft er også emner, der ligger ministeren på sinde, skriver fiskeren fra Kerteminde videre.

Alle danskere opfatter det som et stort indgreb hvis staten arresterer os eller tager vores ting. Vi har nemlig frihed og en ejendomsret der er ukrænkelig. Også i det tilfælde en myndighed konfiskerer garn og ruser, fra fiskere på Fyn, der mistænkes for ikke at følge reglerne 100 procent, skal myndigheden indbringe dette for en dommer inden 24 timer, når det sker.

Det gør ministerens embedsmænd bare ikke. De er ellers dømt for at overtræde netop denne grundsten i vores retssamfund, og derfor burde de rette ind efter domstolene. De fortsætter med at bryde retsplejeloven, inddrager fiskeres private grejer, og når det sker starter en proces, der virkelig er en politistat værdig.

Fiskerene trues til at samarbejde

For ellers bliver straffen højere end forskyldt. Jeg og mange andre fiskere har været udsat for det; vi dømmes efter straffeloven for overtrædelser af fiskeriloven, for noget vi ikke har begået. Først trues vi til samarbejde, vores grejer tilbageholdes i strid med retsplejen i månedsvis, embedsmændene koordinerer vidneudsagn, telefonerne nærmest gløder, der konstrueres falske beviser, der indgives falsk politianmeldelse, der vidnes falsk under ed i retten, og så dømmes fiskeren ofte på absurde udsagn.

Et par af mine kolleger er dømt for fiskeri steder, hvor pågældende type fiskeri slet ikke kan lade sig gøre. Vi dømmes ofte uden beviser, og udelukkende på embedsmændenes udsagn. Det skal understreges at dette absolut ikke er en kritik af domstolene eller anklagemyndigheden. Dommerne dømmer som de plejer. Og netop det benytter Esben Lunde Larsens embedsmænd sig af. Fiskerikontrollen repræsenterer den udøvende magt, altså den til enhver tid siddende regering og Monark.

  • Der føres registre over fiskere der bruger fiskestænger og fiskere der bruger rejeruser.
  • Der udsættes små fisk der bliver spist af måger, skarver og sæler.
  • Der er flere embedsmænd beskæftiget med forvaltning af fiskeri end der er kommercielle fiskefartøjer.
  • 90 % af forvaltningens ressourcer anvendes på de fiskere, der fanger nogen ganske få procent af kvoterne, men beskæftiger flest fiskere.
  • Embedsværket er ikke drevet af fornuft, men mod presseomtale og flest mulige statslige job.

Bonusaflønning af embedsmænd

Alt det her begrundet i den særlige danske form for korruption, der hedder bonusaflønning og at såvel den udøvende og lovgivende magt er bemyndiget til den samme lille skare og gruppe af embedsmænd.

Stemmefiskeren Esben Lunde Larsen har netop belønnet de ledende embedsmænd, der med fuldt overlæg bryder retsplejen og lyver overfor Folketinget med bonusaflønning på mellem 22.000,00 og 80.000,- kroner.

Indlæg indsendt af: c

FiskerForum.dk