Orientering om fiskeri af rødspætte i 3AN Skagerrak på MAF- ekstra vilkår
Fiskeristyrelsen har på baggrund af det afholdte møde i Det rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg den 19. juni 2019, opgjort fangsterne af rødspætter i 3AN Skagerrak

Orientering om fiskeri af rødspætte i 3AN Skagerrak på MAF- ekstra vilkår

Fiskeristyrelsen har på baggrund af det afholdte møde i Det rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg den 19. juni 2019, opgjort fangsterne af rødspætter i 3AN Skagerrak på MAF-ekstra vilkår i perioden fra 1. januar til og med 30. juni 2019.

 

I denne perioden har 28 MAF-fartøjer lejet i alt 341 tons rødspætter til fiskeri udover de gældende MAF-rationer. Fartøjerne har i perioden fisket i alt 230,2 tons rødspætter på MAF-ekstra vilkår.

 

Ovennævnte betyder, at der af den afsatte mængde til MAF-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak på i alt 309,8 tons, pr. 30. juni 2019 er fisket i alt 76,2 tons på rationsvilkår svarende til en udnyttelse på 24,6 pct.