Olietankskibe følger anbefalingerne om lods om bord

Olietankskibe følger anbefalingerne om lods om bord

Hele 99,9 % af olietankskibe, der sejler gennem Storebælt, fulgte anbefalingen om lods om bord.
Lodsbrugergruppen JPUG (Joint Pilotage User Group) kunne på deres årlige møde med stor tilfredshed konstatere, at hele 99,9 % af alle relevante olietankskibe i 2012 fulgte IMO’s anbefaling om at anvende lods under gennemsejling af Storebælt.

Det er det bedste resultat, siden udarbejdelsen af denne type statistik begyndte i 2005.

Danmark arbejder løbende på at sikre sejlads i danske og grønlandske farvande. Det var derfor med stor tilfredshed, at lodsbrugergruppen JPUG så resultaterne fra 2012 for Det Statslige Lodsvæsen (DanPilot), der altså blandt andet viser, at 99,9 % af alle relevante olietankskibe følger FN’s søfartsorganisations anbefaling om at anvende lods til skibe med en dybgang på 11 meter eller mere under passage af Storebælt.

99,9 % olietankskibe og 96,3 % af samtlige skibe
“Lodsgruppen samler en række internatonale skibsfartsforeninger og -sammenslutninger og står sammen om at motivere skibene til at følge anbefalingen om at anvende lods. Det er bl.a. frugten af det arbejde, som vi ser med resultatet for 2012 ”, fortæller Francis Zachariae, vicedirektør i Søfartsstyrelsen.

Resultatet på 99,9 % er det bedste resultat siden udarbejdelsen af denne type statistik begyndte i 2005. Statistikken viste desuden, at 96,3 % af samtlige skibe med en dybgang på 11 meter eller derover fulgte anbefalingen i 2012.

Øget sikkerhed for krydstogtskibe i grønlandske farvande
Der var derudover opbakning i lodsgruppen om at styrke sejladssikkerheden i de grønlandske farvande i forlængelse af Folketingets vedtagelse af et lovforslag herom i maj 2013, herunder indførelse af obligatorisk anvendelse af lods i de grønlandske farvande.

JPUG benyttede derfor også mødet til at etablere tæt kontakt med Den Internationale Sammenslutning af Krydstogtselskaber (Cruise Lines International Association, CLIA) o
Foreningen af Arktiske Krydstogtoperatører (Association of Arctic Expedition Cruise Operators, AECO). Disse private turoperatører er meget interesserede i at samarbejde med myndighederne om lodsanvendelse i farvandene langs Grønlands kyster for at øge sikkerheden for deres passagerer