Ønsker olieforureningens påvirkninger af havmiljøet bedre klarlagt.

Ønsker olieforureningens påvirkninger af havmiljøet bedre klarlagt.

Det norske Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) ønsker mere forskning af platformenes udledninger i Nordsøen og i Skagerrak.
Det norske Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) ønsker mere forskning af platformenes udledninger i Nordsøen og i Skagerrak.

Specielt for at kunne afdække hvilke langtidspåvirkninger den petrokemiske industri`s udledninger har på vandmiljøet. Der udledes store mængder olie ud med produktionsvandet, hvilket giver dybe panderynker hos Fiskebåt foreningen.

Fiskebåt skriver på deres hjemmeside, at miljøsituationen i Nordsøen og i Skagerrak, er helt
atgørenden for at market fortsat kan have fuld tillid og troen på, at man altid får friske og sunde frisk og skaldyr fra Norge. Det er bydende nødvendigt at dette både forstås og at der tages hensyn til, således industrien fortsat kan udvikle sig.

Manglende grundlæggende viden om sammenhængen og følgerne af langtidsåpåvirkningerne af både fisken og havmiljøet samt fiskebestandene, fra den menneskeskabte forurening med aktiviteterne i både Nordsøen og Skagerrak.

Foreningen Fiskebåt mener derfor at man bør satse mest på forskning, så man kan rydde fiskernes bekymring væk.

Kilde: Fiskebåt
FiskerForum.com