Øget Co2 udledning truer fisken i vores havmiljø.

Øget Co2 udledning truer fisken i vores havmiljø.

Havet optager meget af den menneskeskabte Co2 og nu viser nye undersøgelser sig, at netop det kan angribe fisks centralnervesystem og dermed indirekte true deres evne til overlevelse.
I en netop offentliggjort undersøgelse i tidsskriftet Nature Climate Change, bliver konsekvenserne af den øget Co2 koncentration i havene, at det på den lidt længere bane, vil påvirke fiskens evne til at høre, lugte og orienterer sig samt mindske den livsforlængende evne til at undgå rovfisk.

Bag den opsigtsvækkende opdagelse står et internationalt forskerteam bestående af syv forskere fra Norge, Australien og Italien.

Konsekvenserne virker uoverskuelige og kan få fatale følger for havet som fødekammer for hele menneskeheden.

Den norske forsker Dr. Christina Sørensen Institutt for molekylær Biovitskap (IMBV) ved Oslos Universitet, fortæller at Co2 har en direkte indvirkning på det centrale molekyle i fiskehjernen, kaldet GABA-A receptoren. Christina Sørensen præciserer at Co2 gasarten først reagere i vand og derved danner kulsyre og at det er kulsyren der påvirker fiskens centralnervesystem.

Andre eksperimenter viste at Co2 behandlet fisk, fik reduceret evnen til at svømme mod højre og venstre. Dette er en vital evne for fisk der svømmer i stimer og vil med et sådant evne tab gøre fisken mere sårbar, da fisk der svømmer alene er mere udsatte for rovfisk .
Fiskearter som er i særlig farezone, er fisk som forbruger meget oxygen og som i forvejen har et lavt Co2 indhold i blodet, de vil ved den øget Co2 optagelse i havet blive direkte ramt. Det er arter som Tun og Makrel, som for begges vedkommende er vigtige for mange af verdens fiskerierhverv.

Seniorforsker Knut Yngve Børsheim ved Havforskningsinstituttet i Bergen, fortsætter at hvis havforsuring svækker lugtesansen og andre sanser hos fisk, kan det få vidttrækkende konsekvenser. Børsheim er selv i fuld gang med undersøgelser af hvorledes Makrel og Torsk påvirkes af den øgede forsuring af vores hjemmelige havområder og selvom Børsheim håber at fisken kan nå at tilpasse sig dette, ser han helst at tilførelsen af Co2 til vores atmosfære bremses radikalt.