Nyt Havnenetværk kan give fornuftig transportløsning

Nyt Havnenetværk kan give fornuftig transportløsning

Hirtshals Havn stiller her et retorisk spørgsmål; Kan nyt havnenetværk medvirke til, at vareejere og transportører vil revurdere deres transportløsninger? Hirtshals Havn er ikke i tvivl, men erkender samtidig også, at der ligger en stor opgave forude, at få vareejere og transportører til at stoppe op og overveje om der findes bedre alternativer end virksomhedernes nuværende transportløsning.

Havnedirektør jens Kirketerp Jensen fra Hirtshals Havn har sammen med de andre havne i det skandinaviske havnenetværk, sat fokus på og informere om, at søvejen er et rigtig godt supplement til vejtransport, og ved at kombinere transportformerne kan der opnås et fordelagtigt alternativ, som kan konkurrere på flere aspekter herunder pris, miljø og transporttid, over hele Skandinavien.

Havnenetværket, der består af; Göteborg Havn, Risavika Havn, Grenland Havn, Bergen Havn, Larvik Havn, Kristiansand havn, Zeebrugge Havn og Hirtshals Havn, repræsenterer et udtal af kombinationsmuligheder indenfor søtransport. Kombineret med vejtransport og / eller banetransport, kan sikre en effektiv, bæredygtig og konkurrencedygtig transportløsning. Ved at kombinere og tænke anderledes og kreativt kan vareejere og transportører i mange tilfælde opnå en mere attraktiv transportløsning end den som udelukkende tager udgangspunkt i vejtransport, understreger Jens Kirketerp Jensen.

Ifølge Jens Kirketerp Jensen, kan den kreative løsning, hvor flere transportformer kombineres, for eksempel tilbyde slutbrugere i Vestnorge frugt og grønt ligeså hurtigt som slutbrugere i Oslo-området hvis transportørerne benytter sig af de ruter, der er mellem Hirtshals og Vestnorge:

»Det handler om at tænke ud af boksen og kreativt i forhold til transport af gods. Jeg har et ønske om, at vareejere og transportører stopper op og tager stilling til om den transportløsning som de benytter, også er den, som er mest fordelagtig. I nogen tilfælde vil vareejere og transportører erfare, at de allerede har fundet den bedste transportløsning, men ud fra mit kendskab til videnskabelige miljøundersøgelser samt priserne og frekvenserne hos rederierne, som sejler mellem netværkshavnene, er jeg ikke i tvivl om, at en stor del af det gods som flyttes for eksempel til og fra syd og Vestnorge, kan flyttes via en smartere transportløsning.« og Kirketerp forsætter: »Jeg forestiller mig, at vi i transportbranchen i fremtiden har et bæredygtighedsmærke som tilkendegiver, at en vareejer forholder sig til miljø og klima, og benytter sig af den transportløsning, som er mest bæredygtig fra A – B. Fødevare-producenter kan markedsføre, at deres produkter er mærket med økologimærket mens andre kan bryste sig af at levere svanemærkede produkter til forbrugerne. Der er ingen tvivl om, at både økologimærket og svanemærket har stor værdi i et markedsføringsperspektiv. Tilsvarende vil jeg appellere til, at vi skabe rammen for et bæredygtighedsmærke som de vareejere og transportører, der tager et bæredygtigt ansvar, og aktivt tager stilling til deres transportløsninger, vil kunne bruge det i et markedsføringsperspektiv.«

Grundlæggende ønsker Hirtshals Havn sammen med de resterende havne i netværket at skabe bevidsthed. Bevidsthed om transportløsninger, herunder de muligheder, der allerede er på markedet, er incitamentet for netværkets initiativer.