Kystfiskeriet er på rette kurs

Kystfiskeriet er på rette kurs

FiskerForum.dk har under denne overskrift modtaget et referat af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) generalforsamling og bringer her beretningen i sin helhed.

»Kystfiskeriet har været under pres gennem mange år, men det er aftaget med vedtagelsen af en fiskeripakke i december 2016 af et flertal uden om regeringen,« var ét af hovedbudskaberne, da danske kystfiskere torsdag samledes til den årlige generalforsamling i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) i Helsingør, hvor fiskeripakken kom til at fylde en del i formandens beretning.

»Der er lys forude. Tak til de politikere, der vedtog fiskeripakken, som danner et solidt fundament under det danske kystfiskeri, og tak til de fiskere, der støttede FSK i den tid, hvor vi kæmpede med forvaltningen under Miljø- og Fødevareministeriet,« sagde formanden Søren Jacobsen blandt andet i sin beretning.

Rigsrevisionen afslørede i efteråret 2017 et stort svigt i forvaltningen under NaturErhvervstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet og med den begrundelse, flyttede statsminister Lars Løkke Rasmussen hele resortområdet ind under Udenrigsministeriet, hvor fiskeriet fik sin egen styrelse under ledelse af fiskeriminister Karen Ellemann.

»Vi i FSK er glade for statsministerens beslutning – vi har fået en god minister, som har lovet åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen, og at enhver sten skal vendes i bestræbelsen på at få genskabt tilliden efter den sønderlemmende kritik fra Rigsrevisionen.

Det er der også brug for, hvis vi skal sikre os plads til både store og små fartøjer i det fremtidige fiskeri.

Nogen kalder ministerskiftet, fiskeripakken og oprydningen »politisk fnidder og makværk«, det er FSK uenige i. Vi kalder det politisk ansvar. Men kampen er langtfra overstået. Det er den først, når mangfoldigheden i dansk fiskeri er sikret,« sagde formanden Søren Jacobsen.

I foråret 2015 kom FSK med et idéoplæg med overskriften »Udvikling – ikke afvikling«, der kort ridsede FSKR17;s forslag til at sikre kystfiskeriet op. De mærkesager afspejler sig i den nye fiskeripakke, og derfor har bestyrelsen udarbejdet et nyt program, som blev fremlagt på generalforsamlingen og offentliggøres i de kommende dage. Hovedbudskabet er, at de udviklingsmuligheder, som fiskeripakken har skabt, favnes og implementeres.

FSK's bestyrelse blev genvalgt Formand: Søren Jacobsen, Hornbæk Næstformand: Reinhardt Schmidt, Thyborøn Kasserer: Hans Jacob Jensen, Kerteminde Bestyrelsesmedlem: Jan Olsen, Thorupstrand Bestyrelsesmedlem: Johnny Krog, Langeø Bestyrelsesmedlem: Max Christensen, Vedbæk