Nyt fra Færøerne uge 9

Nyt fra Færøerne uge 9

Danske Beinur, Asbjørn og Ruth har alle fisket blåhvilling vest for Irland og de har i den forgangne uge landet til fiskemelsfabrikkerne i henholdsvis Hanstholm og Skagen. Beinur lander 1350 tons blåhvilling til Hanstholm og Ruth lander 1800 tons blåhvilling til Skagen og Asbjørn landede 2600 tons ligeledes til Skagen.

Trods dårligt vejr i området vest for Irland, har Beinur haft et godt fiskeri og var kun et døgn på fiskepladsen, før lasten var fuld. Det samme var tilfældet med Ruth, der ligeledes kun skulle bruge knapt et døgn før lasten var fuld. Asbjørn var fire dage på feltet inden lasten var fuld. Det var første tur udaf fem planlagte ture efter blåhvilling, som alle skal losses i Skagen.

Flere gode landinger til Ålesund i Norge

Polar Princess fra Grønland stævner ind med 1200 tons filet, som de har fisket i 4 uger. De skal lande lasten i Ålesund i Norge. Fiskeriet har været godt på turen og straks efter losningen, tog de tilbage på fiskeri. Atlantic Star fra Norge landede i ugen 520 tons, som de havde fisket på 16 dage i Nordsøen. De landede lasten i Ålesund hvor skibet også skiftede besætning. Så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri.

Landinger til Pelagos og Havsbrún i Fuglefjord

Slættaberg sejler ind med 1400 tons blåhvilling, som de har fisket ved Færøerne. De skal lande lasten til Havsbrún i Fuglefjord. Fiskeriet har været godt og så snart de har landet tager de tilbage på fiskeri efter blåhvilling. Christian í Grótinum landede i ugens løb en last på 1200 tons lodde, som de har fisket ved Island. De skal lande lasten til Pelagos i Fuglefjord. De tog også straks tilbage til fiskeriet efter losningen. Den sidste del af kvoten af lodde under Christian í Grótinum skal Norðborg, som tilhører samme rederi, fiske op ved Island. Fagraberg lander en last på 1000 tons lodde, som de også har fisket ved Island, til Pelagos i Fuglefjord. Fiskeriet har været rigtig godt og de tog også straks tilbage på fiskeri efter lodde, efter losningen. Finnur Fríði ankom i ugens løb med 1500 tons lodde, som er fisket ved Island. De måtte vente med at lande til Fagraberg var færdige med sin last. Så snart skibene havde landet tog de tilbage på lodde fiskeri. Fiskeriet efter lodde går godt ved Island.

Klaksvík modtog fisk fra Barentshavet

Fiskaklettur lander en last på 8,4 tons i Klaksvík, det meste som er i lasten er 3,6 tons kuller, som har en kilopris på 12,57 kr. Lasten er vurderet til 116,029,36 kr., som de har fisket i to dage nord for Færøerne. De kom ind på grund af dårligt vejr. Gadus kom i ugens løb hjem med fuld last, som er på 750 tons filet, som de har fisket i Barentshavet. Fiskeriet har varet ca en måned og betegnes som tilfredsstillende. Den anden trawler hos JFK, som også fisker i Barentshavet, tog i ugens løb tilbage på fiskeri efter at have landet 740 tons i Klaksvík.

Toftir fik fisk fra Flemish Cap

Váðasteinur kom i ugen tilbage efter 14 dage ved Flemish Cap med 110 tons, overvejende torsk, som har en kilopris på 14 kr. Lasten er vurderet til 1,480,214,00 kr. fiskeriet har været godt og da de havde landet tog de tilbage på fiskeri, denne gang ved Færøerne. Oknin lander en last på 13 tons, hvoraf det overvejende var 10,5 tons hellefisk, som har en kilopris på 30 kr. Garnskibet har fisket i 4 dage nord for Færøerne og fiskeriet har været godt på denne tur. Lasten er vurderet til 339,460,00 kr.

Tórshavn modtog hellefisk med en afregning på 30,- kr. kiloet

Vesturland lander en last på 9,6 tons, hvoraf det meste 7,3 tons var hellefisk, som har en kilopris på 30 kr. De har fisket i 4 dage nord for Færøerne og fiskeriet har været godt på turen. Lasten er vurderet til 240,480,00 kr. Da de havde landet tog de tilbage på fiskeri. Partrawlerne Jaspis og Ametys lander en last på 250.000 pund tilsammen, som de har fisket øst for Færøerne. Det meste af lasten er sej, som skibene har fisket i 8 dage, i et fiskeri, som har været rigtig godt. De tog da også straks tilbage til fiskeriet efter landingen.

Leirvík modtager gode torsk og sej

Olga Maria lander en last på 7,4 tons, som er fisket i 3 dage nord for Færøerne. Trawleren fik sin last vurderet til 105,583,00 kr., hvoraf det meste var 3,9 tons torsk, som har en kilopris på 15,14 kr. Hansa Maria lander en last på 13,4 tons, det meste som er i lasten er 9,6 tons sej, som har en kilopris på 9,- kr. Lasten er vurderet til 152,410,00 kr., som de har fisket i 3 dage og fiskeriet er gået fint.

Godt fiskeri efter sej rammer Hvalba

Partrawlerne Niels Pauli og Steinór lander tilsammen 360,000 pund sej, som de har fisket øst for Færøerne. Skibene har fisket i 11 dage og fiskeriet har været tilfredsstillende. Straks skibene havde landet, tog de tilbage på fiskeri efter sej ud for Færøerne. Partrawlerne Hamranes og Breiðanes lander en last på 280.000 pund i Hvalba, det meste som er i lasten er sej. De har haft godt fiskeri på turen og straks efter landingen, tog de tilbage på fiskeri øst for Færøerne.

Fareo Origin i Runavík modtog også sej i ugens løb

Partrawlerne Stelkur og Bakur lander en last på 220,000 pund hvoraf det meste er sej. Skibene har fisket øst for Færøerne i 9 dage på turen. De lander til Fareo Origin i Runavík og straks efter landing, tog de tilbage på fiskeri ved Færøerne. Partrawlerne Rókur og Lerkur lander en last på 270,000 tons sej, som de lander til Faroe Origin i Runavík, fiskeriet har været godt på turen og så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri øst for Færøerne.

Forskelligt fiskeri

Jupiter landede i ugens løb 950 tons lodde i Tvøroyri, som de har fisket under Island. De har haft godt fiskeri på turen og straks efter landingen tog de tilbage på fiskeri efter lodde. Skibene har godt lodde fiskeri under Island for tiden. Beinisvørð lander en last på 28,3 tons i Vági, det meste som er i lasten er 17 tons rødfisk, som de har fisket i 10 dage øst for Færøerne i et godt fiskeri. Auktionsprisen lød på 25,- kr. kiloet. Brandur lander en last på 2,8 tons i Hvannasund, som de har fisket i et døgn nord for Færøerne. Det meste som er i lasten er torsk og kuller og lasten er vurderet til 39.059,00 kr., efter et fint fiskeri på turen, de tog også straks tilbage til fiskeriet efter losningen.

FiskerForum.com