Færøerne: Landinger af havgalt til fiskemelsfarbrikken Havsbrún i Fuglefjord

  • Post category:Fiskeri

Hvert år ved denne tid fanges der havgalt, der overvejende lever ved de ydre dele af kontinentalsoklen. Fisken er udbredt i Nordøstatlanten men mest talrig sydvestligt af Irland. De voksne lever i stimer nær bunden, som regel på 40 til 600 meters dybde, men er dog mest talrige på 100 til 400 meters dybde.

Fortsæt med at læseFærøerne: Landinger af havgalt til fiskemelsfarbrikken Havsbrún i Fuglefjord