Nybygning HG306 Tobis – 39,95 m trawler

Nybygning HG306 Tobis – 39,95 m trawler

Nybygning 406 fra Karstensens Skibsværft i Skagen, blev navngivet og leveret til rederiet Kjærsgaard Hirtshals A/S den 8 Maj 2009.

Det nye fartøj erstatter rederiets tidligere skibe ”Tobis”, ”Galeota” og ”Pion”. Udover disse har rederiet opkøbt en række andre fiskefartøjer for at sikre det nye fartøjet et tilfredsstillende kvotegrundlag.
Bag rederiet står brødrene Niels & John Kjærsgaard, Hirtshals, som begge har taget aktivt del i skibets planlægning og byggeri.

Rederiets ønske om optimering af kvoten/fangsten har medført at ”Tobis” er udført med en række nye tiltag, hvoraf følgende kan nævnes

Filetmaskine: Skibet er udrustet med en automatisk filetmaskine, af typen Baader 212, som kan hovedkappe,- rense og filetere rundfisk.

Slurry-is: Skibet er udrustet med et stort slurry-is anlæg, som vil sikre at fangsten køles ned hurtigst muligt. Slurry-isen kan pumpes rundt på fabriksdækket og til hver af de 2 modtagerbinger.
Ensilage: Skibet er forsynet med et ensilageanlæg, som kan udnytte affald fra renset- og fileteret fisk. Der er indbygget opbevaringstanke for ensilage, på i alt 25 m³.

Udover nøglemaskiner som Fileteringsmaskine, Ensileringsanlæg og Slurry Ice anlæg, er den komplette fabrik leveret af Carnitech A/S. Udstyret fra Carnitech A/S er fremstillet i rustfrit stål og omfatter blandt andet langtidsholdbare og robuste transportører, buffertanke, fiske- og hummerskyllere, affaldshåndtering samt diverse arbejdsborde, platforme og reoler. Fabrikken er designet i et nært samarbejde mellem Karstensens Skibsværft, rederiet og Carnitech A/S.

Endvidere har rederiet lagt stor vægt på optimal håndtering af fiskeredskaberne. Således er ”Tobis” konstrueret som en hæktrawler med trawlbaner og slidske. Denne indretning gør det muligt at håndtere selv meget store redskaber sikkert, hurtigt og effektivt. Trawldækket er indrettet for i alt 4 komplette sæt trawl.

Endelig er apteringsforholdene også af en særdeles høj standard, hvor bla samtlige kamre har eget bad/toilet. Aptering er støjisoleret efter de nyeste principper, og den tekniske prøvetur viste et særdeles lavt støjniveau, med målingerne fra 48 til 53 dB(A) !