Ny viden om hellefisken

Ny viden om hellefisken

Norske forskere har endelig knækket den biologiske kode for hellefisk og samtidig fundet, at æggene fra den nordiske hellefisk, er længere om at klækkes end først antaget.

Forskningschef Agnes C. Gundersen ved Møreforskning i Norge, fortæller Forskning.no, at resultaterne tyder på at æggene til den vestnordiske hellefisk, modner over en periode på mindst to år, og ikke som man tidligere har troet, over et år. Denne viden har stor betydning for forvaltningen af hellefisk, netop for, at man kan sætte ind med de rigtige tiltag, som gerne skulle være med til at øge bestanden, da hellefisken har været udsat for overfiskeri igennem mange år, noget som virkeligt har påvirket gydebestanden og størrelsen på fisken.

Gundersen har ledet projektet om hellefisken, der er finansieret af det Norske Forskningsråd, hvilket har været medvirkende til at forskerne har fået vigtig og nyttig viden om fiskens reproduktionsbiologi, viden om hvor og hvornår fisken gyder. Noget der er fundet i samarbejde med fiskerne rundt Island og Grønland, hvor forskerne har taget prøver af fangsterne.

Fartøjerne har igennem hele året samlet ind store mængder rogn, hvorefter forskerne, fra det norske naturinstituttet, har fulgt modningsstadierne hjemme i laboratoriet. Her har man også påvist genetiske forskelle på hellefisken, fra blandt andet de tre geografiske områder i Nord Atlanten, hvor hellefisken befinder sig. Udfra resultaterne kunne man også konstatere, at der sker en vandring mellem bestandene i de enkelte områder. Resultater som fremadrettet skal bruges til at sætte forvaltningskravene op, så hellefisken kan blive forvaltet bedst muligt.

Hellefisken er stadig en meget eftertragtet kommerciel art, der har ført til at fisken har været overfisket i en årerække, men bestanden er nu langsomt ved at vende tilbage til det normale og væk fra det kritiske niveau, som den befandt sig i, omkring midten af 1990`erne.