Ny rapport bekræfter betydelige skader på bundorganismer efter strømfiskeri
Storbritanniens Center for Miljø, Fiskeri og Akvakulturvidenskab (Cefas) offentliggører netop nu også en undersøgelse, hvori det fastslås at impulstrawl, måske bedre kendt som elektrisk fiskeri, dræber mere end halvdelen af ​​havbundens arter.

Ny rapport bekræfter betydelige skader på bundorganismer efter strømfiskeri

Det er franske EURACTIVs partner »le Journal de l’Environnement« der rapporter om betydelige skader på organismer (de bentiske arter) i havbunden efter strømfiskeri.

Storbritanniens Center for Miljø, Fiskeri og Akvakulturvidenskab (Cefas) offentliggører netop nu også en undersøgelse, hvori det fastslås at impulstrawl, måske bedre kendt som elektrisk fiskeri, dræber mere end halvdelen af ​​havbundens arter, mens traditionelle fiskemetoder kun påvirker havbunden med 21%.

Cefas sammenlignede to britiske fiskeriområder. To områder på samme størrelse økosystem og bundforhold (sedimentsammensætning) og analyserede efterfølgende fiskearternes mængde og tilstand. Den eneste forskel mellem de to fiskerizoner var, at kun i ét af områderne blev der fisket elektrisk. ”Dette er standardprocedure til undersøgelse af fiskeredskabers indflydelse på økosystemer. Det er fuldstændig den samme protokol, som Cefas fulgte, da de dokumenterede virkningerne af den klassiske ottertrawl, »bemærkede Didier Gascuel,« der er professor i fiskeriøkologi på Agro Campus Ouest.

57% af de bentiske arter (Organismer i havbunden) er forsvundet

Læs også artiklen i FiskerForum.dk omkring »Hollandske bomtrawlere rasende – EU forbyder »Strømfiskeri«

Undersøgelsen viste, at det område, hvor man havde brugt elektrisk fiskeri, havde en langt mindre biodiversitet, hvor zonen havde mistede op til 57% af sin arter. Omvendt var det kun 21% af arterne i det andet fiskeriområde, som ikke havde været udsat for strømfiskeri, der var uddød.

»Denne undersøgelse er yderst vigtig, fordi det er den første af sin art, der vurderer virkningerne af havbunden,« ifølge Didier Gascuel.

Ved at sende elektriske stød i havbundens sedimenter fangede bomtrawleren lettere fladfiskene. Men samtidig i processen ødelagde denne bomtrawler mere end halvdel af bundorganismer, også kendt som »bentiske arter« (organismer i havbunden).

Den lille gråtunge forsvandt også
Forskerne sagde videre, at 17 bentiske arter, der blev observeret i referenceområdet, var forsvundet fra det område, hvor strømtrawlere havde været aktive og de resterende arter var stærkt påvirket.

Der var 2,6 gange færre almindelige tunger, mens over halvdelen af ​​sømrokkerne også var forsvundet. Dette kan muligvis forklares med de elektriske trawlers manglende evne til at opfylde deres fiskekvote sidste år.

Et helt økosystem er i fare
På den anden side er dette område hjemsted for et voksende antal søstjerner samt eremitkrabber. »Dette viser, at de bentiske arter er stærkt påvirket. Invasionen af ​​disse arter er et tegn på, at hele økosystemet, som har mistet biodiversitet og modstandsdygtighed, generelt er i fare,« forklarede Gascuel.

Et totalforbud for juli 2021
Strømfiskeri er forbudt i Europa ved forordningen af ​​30. marts 1998. Men der er stadig undtagelser i loven, der på forsøgsbasis tillader 5% fra hvert medlemslands flåde at strømfiske. Her havde Holland tidligere 84 fartøjer der fiskede med strøm i 2018, men også Tyskland, som har seks enmandsbetjente fiskefartøjer har størmlicens i området ud for Belgien og Storbritannien. Alle disse strøm-fiskere opererer overvejende i den sydlige del af Nordsøen.

Sidste februar indtog EU en strengere holdning overfor denne form for fiskeri, ved endeligt helt at forbyde fiskeriet med strøm i alle de europæiske farvande fra 1. juli 2021 og fremefter. Dette var delvis takket være mobiliseringen af ​​Bloom, en miljøorganisation, der gik hårdt og målrettet på det hollandske strøm-fiskeri. Holland besluttede imidlertid kort efter, at anfægte dette forbud for EF-Domstolen den 9. oktober.

Du kan læse mere her i Euractiv.com (engelsk)