Frydendahl fejrer 50 års forretningsjubilæum
Lars, Jens og Mogens samt Vagn Kristensen kan 1. november 2019 fejrer 50 års forretningsjubilæum.

Frydendahl fejrer 50 års forretningsjubilæum

De har haft og har stadig succes med hinandens forskellighed, de tre brødre, Jens, Mogens og Lars Frydendahl, der sammen med Vagn Kristensen på fredag den 1. november 2019 kan fejre 50 års uafbrudt samarbejde i Virksomheden Frydendahl. Et partnerskab der fejres med en reception på Numitvej i Hvide Sande for nuværende og tidligere kunder samt forretningsforbindelser og husets venner.

Så kom til 50 års Jubilæum fredag den 1. november 2019 mellem kl. 13.00 og 18.00 på Numitvej 27 i Hvide Sande. Alle er velkomne.

Forskellighed er måske netop nøgle-ordet, når det vestjyske forretnings-firkløver skal forklare, hvordan man får et samarbejde til at fungere så godt i et halvt århundrede. En nærmest uopnåelig præstation vil mange nok syntes, men ikke for de tilstedeværende ved fredagens morgenmøde på Numitvej i Hvide Sande.

Her sidder Mogens med posten flankeret af Vagn og Lars samt økonomimanden Lars-Henrik Hyttel. Eneste fraværende og med gyldig grund, var Jens Frydendahl, der havde en vigtig aftale med en sø og en and. Kun misundt af de andre pga. Jens’s store træfsikkerhed, for som Mogens spøgefuldt nævner, »havde jeg haft samme skydefærdigheder som Jens, så havde det det været Jens der sad her ved morgenmødet og mig ude i sivene ved søen. Det blev der tørret nogle grin af rundt om bordet.

Mens den varme kaffe drikkes går tankerne tilbage til de noget anderledes morgen- og postmøder hos brødrenes mor Andrea Frydendahl, der seks dage i ugen kl. 09.00 præcist diskede op med kaffe og friskbagt brød, hvorefter dagens kommende udfordringer og gårsdagens hændelser kunne diskuteres, vendes og afklares. Derefter var det fremad igen. Et møde de alle savner og som nu istedet er erstattet af et dagligt post-møde med Mogens og Vagn samt et ugentligt fredagsmøde, hvor alle møder op.

Men netop spændviden mellem de fire gode venner, afspejler på fornem vis også noget af virksomhedens hemmelighed og succes. Der med en alsidighed og forskellighed, har ført til denne vestjyske virksomheds vidtforgrenede forretningsområder. Områder der tidligere spændte over Supermarkeder med kolonial og skibsproviantering, til i dag at omfatte alt fra im- og export-forretninger med fiskeudstyr samt udrustning til fiskere og fiskefartøjer i både Nordeuropa og Grønland, samt en egenproduktion af garn, tov og ruser fra fabrikkerne i henholdsvis Estland og Malaysia. Camping, Fiskesø og Isenkram samt meget mere ligger også indenfor firkløveret’s portefølge og ressortområde. Så der spilles på flere heste ad gangen, hvilket er helt bevidst. For med myndighedernes bureaukratiske regler og sindrige forordninger sammenholdt med biologernes og EUs kvotepolitik og landingsforpligtigelser, er fiskeriet fortsat en noget uforudsigelig branche, hvor man skal sikre sig godt og eftertrykkeligt.

Derfor har firkløveret også sikret sig bedst muligt ved at risiko-sprede sine aktiviteter og ikke mindst at tænke nyt og ud af boksen. Som eksemplet med garn og liner, hvor Frydendahl tilbyder uge til uge leveringer af individuele garnløsninger, specielt tilpasset fiskernes egne garn, men også med en ekstra service overfor garnfiskerne, der kan få deres brugte garn leveret i trækasser ved skibssiden og få afhentet samme med »Hugo garnophaler«. Garn lagt i bugter tilbydes også en service, med at blive halet op i pounderne ombord. Desuden har der også vist sig en ny niche omkring hellefiskeriet i Grønland, hvor Frydendahl med succes tilbyder krogliner i forskellige længder med op til 1000 meter med Mustad kroge nr. 6 eller 7, leveret samlet i praktisk papkarton. En ydelse og en service, hvor Frydendahl evner at sætte sig ud over og i fiskernes sted og udvikle ud fra dette. En uvurderlig egenskab, som også retter sig mod andre kundesegmenter, som virksomhedens smedeafdeling i Estland der udfører underleverandør-arbejde for andre i branchen og industrien.

Op og ned med konjunkturerne. Mens kaffen fortsat kan brænde på læben, fortæller Vagn understøttet af Mogens om firmaets skelsættende epoker. Hvor året 1972 specielt står prentet og mejslet ind i hukommelsen, da det var her købmandsskabet og kolonialhandlen med etableringen af samarbejdet med Oceka / Superland gav en ekstra dimension til dagligvarehandlen i området omkring Ringkøbing Fjord. En epoke hvor der var ekstra fart over feltet og hvor man aktivt deltog i bestyrelsesarbejdet i bl.a. Oceka A/S, Centralkøb A/S, Superbest A/S og Superslagteren A/S m.m. og var derved direkte med til at præge udviklingen fremadrettet i branchen.

Men i enhver markedsøkonomi, der typisk bevæger sig i svingninger, med opadgående konjunkturer der efter gode tider også afløses af perioder med knapt så meget aktivitet og hvor vækstpolitik afløses af en stabiliseringspolitik. Sådan en lavkonjunktur overraskede de fleste virksomheder i slut firserne, fortæller Lars Frydendahl, og han husker tydeligt udfordringerne, trods en fornuftig aktivitetsspredning og udvidelser på alle parametre af Frydendahl, kunne man kun se til, at aktiviteterne nærmest stoppede op, med en fiskerflåde der på mindre end et halvt år også måtte se sig reduceret til et minimum. Fiskeriets storhedstid var for denne omgang en saga blot, med ophugningsstøtte og krise i erhvervet. En opbremsning der var mærkbar. Men med godt købmandsskab, som altid har været kendetegnede for Frydendahl, fik man sig sikkert navigeret igennem krisen og er i dag meget mere og andet og om muligt endnu større end dengang.

Egenproduktion på fiskeriområdet har været vejen frem for de tre brødre og Vagn Kristensen. Med etableringen af fabrikkerne i Estland og Malaysia, har Frydendahl opnået en enestående konkurrencemæssig fordel, med individuelle løsninger til fiskeriet, en fornuftig produktsammensætning og en hurtigere levering med fornuftige priser, har man sat sig tungt på markedet.

Men en forsat ekspansion, øget aktiviteter og større efterspørgsel, har Frydendahl også måtte tænke kreativt og innovativt på forretningsområdet. Det har man gjort ved at søge nye og anderledes løsninger på et kapacitetsproblem i Estland. Et problem der især var knyttet til bemandingen, som i det tyndt befolkede Estland, ikke sådan lige var til at løse. Man har derfor ekstraordinært oprettet mindre produktionsenheder lokalt med en eller flere ansatte. Så produktionen i dag overvejende er decentraliseret, med en fornuftig logistik mht. afhentning og bringning af vare og produkter. Endnu et bevis på Frydendahls gode købmandsskab, med en empatisk forståelse og indsigt i de lokale Estere’s problemstillinger og den vej rundt løst udfordringen. Et ganske godt billede af Frydendahl virksomheden i dag og hvorledes den fremover vedbliver at være i front, når det drejer sig om produkter og ydelser til Fiskeriet.

Et forretningsfælles- og partnerskab der i mere end én forstand og i en menneskealder, har gået hånd i hånd med Hvide Sande By og Havn, samt dets historie. Helt fra byens begyndelse og sin spæde start tilbage i 1930’erne med et lille træhus på 18 kvadratmeter, med købmandshandel og proviantering ved Thomas Frydendahl, til i dag at råde over fabrikker, lagre og administrationsbygninger, der huser firmaets mere end 100 ansatte. En udvikling som de tre brødre Jens, Mogens og Lars Frydendahl og Vagn Kristensen, har været en stor del af for mere end halvdelens af Frydendahls eksistens. Men sikkert er dét, virksomheden Frydendahl står i dag stærkere og mere solidt end nogensinde tidligere. Så der er virkeligt noget at fejre fredag den 1. november 2019, når partnerskabet mellem de fire gæve vestjyder får et hurrah med på vejen.

HvideSande.nu ønsker også de fire tillykke med jubilæet og god vind fremover, som vi siger det i fiskeriet.

Forretningsjubilæum i Frydendahl