Ny norsk hovedaktionær i Triple Fish AS

Ny norsk hovedaktionær i Triple Fish AS

Koppernæs AS øger engagementet i en af Europas største producenter af fiskemel- og olie, TripleNine Group A/S, ved at overtage 63 procent af aktierne i Triple Fish A/S, én af de to 50 % aktionærer i TripleNine Group.

Efter knap 100 år som en betydelig producent af fiskemel- og olie fortsætter Koppernæs AS, Ålesund, Norge, en ekspansiv strategi, der i 2013 førte til en fusion med danske, TripleNine A/S i det fifty-fifty ejede TripleNine Group A/S, en af Europas største producenter af fiskemel- og olie med hovedsæde i Esbjerg.

Med virkning pr. 6. oktober 2016 har Koppernæs AS købt 63 procent af aktierne i det danske selskab Triple Fish A/S.

Triple Fish A/S ejer 50 % af TripleNine Group A/S, og med købet bliver Koppernæs majoritetsejer af TripleNine Group. TripleNine Group har datterselskaber og produktionsanlæg i Danmark, Norge og Chile.

CEO Kenneth Lande Klokk, Koppernæs AS, understreger, at TripleNine Group fortsætter business as usual, og at der fortsat skal investeres i at understøtte og udvikle produktionen i Danmark som et vigtigt fundament for den internationale udvikling i koncernen: »Vi er meget tilfredse med virksomhedens positive udvikling og oprigtigt glade for, at de danske aktionærer ville sælge til os. Ikke mindst fordi de jo altså også fortsætter som medejere. På den måde har vi fundet en rigtig god løsning »inden for familiens rammer«.

Der var ikke noget til hindring for, at Triple Fish A/S kunne have fortsat uden ændringer i ejerforholdet. Det fastslår bestyrelsens formand, Anker Mejnertz. Men han mener også at der, omend fremrykket, er tale om en helt naturlig proces, fordi aktiekapitalen tilhører både nogle med en længere tidshorisont samt mange især ældre medejere, som allerede ved fusionen med Koppernæs tilkendegav, at de indenfor en kortere årrække ville afhænde deres aktier.

»Når en række aktionærer så vælger at sælge nu, har det flere årsager. Dels har TripleNine Group og dermed Triple Fish haft medvind, hvilket har kunnet ses i interessen for aktien, dels vurderede bestyrelsen, at det ville være godt for TripleNine Groups udvikling at få en majoritetsejer, og hvem var mere naturlig end medejeren. Vi har desuden oplevet et så reelt godt partnerskab med nordmændene, at vi er helt trygge ved, at de nu som en aktiv ejer sikrer langsigtet kontinuitet og soliditet til gavn for ikke mindst fabrikken i Thyborøn og dens leverandører.«