Ny maritim havarikommission på vej

Ny maritim havarikommission på vej

Med et nyt lovforslag vil økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen etablere en selvstændig enhed, der undersøger ulykker til søs.
Det netop fremsatte lovforslag vil betyde, at der etableres en selvstændig maritim havarikommission. Den nye kommission skal afløse den opklaringsenhed, der i dag undersøger ulykker til søs, og som hører under Søfartsstyrelsen.

Lovforslaget er fremsat på baggrund af et EU-direktiv. Direktivets formål er at sikre, at der på EU-plan sker en fyldestgørende opklaring af ulykker til søs, og at disse foretages af undersøgelsesenheder, der er uafhængige af de nationale søfartsmyndigheder. Sådanne undersøgelser skal styrke sikkerheden til søs og medvirke til at undgå lignende ulykker i fremtiden.