Ny kystfisker-ordning bryder med gældende FKA aftale

Ny kystfisker-ordning bryder med gældende FKA aftale

Danmarks Fiskeriforening er stærkt kritiske over forslaget til den nye Kystfiskerordning, der netop er lagt frem.

Specielt er der to punkter i den politiske aftale om den ny Kystfiskerordning, der møder meget stærk kritik hos Danmarks Fiskeriforening.

Det er punkterne om:

  • at der skal tages fisk fra det øvrige fiskeri til medlemmerne af Kystfiskerordningen
  • at der bliver nogle fiskerier inde i ordningen, der får flere fisk end andre baseret på, at de bliver opfattet som værende mere skånsomme.

Til dette siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen klart nej til, ”vi har gjort vores stilling op og bidrager ikke yderligere til udmøntningen af de nye principper i den politiske aftale. Aftalen tilgodeser ikke erhvervet og udviklingsmulighederne for erhvervet, men forfølger snarere grønne organisationers ønske om på længere sigt at lukke dansk trawlfiskeri. Principperne om at tage fisk fra andre fiskere, og at omfordele fisken på baggrund af redskabstype er imod den politik, Danmarks Fiskeriforening fører. Derfor har vi også svært ved at støtte op om den ordning, der er lagt frem i den politiske aftale om den nye kystfiskerordning.”

Formanden understreger, at det er Danmarks Fiskeriforenings helt klare holdning, at de ekstra mængder af fisk, der bliver taget fra fiskere uden for Kystfiskerordningen, er et brud med den gældende FKA-aftale.

Svend-Erik Andersen fortsætter, ”i forhold til fx aktivitetskravet har vi allerede for lang tid siden gjort vores holdning klar – det skete allerede i den arbejdsgruppe, der var nedsat i foråret. Såvel embedsfolk som politikere bør derfor være klar over, hvor vi står på det punkt. Det handler ikke om at være inde eller ude af ordningen, hvis man ikke opfylder det aktivitetskrav, Danmarks Fiskeriforening lægger op til. Det betyder blot, at man ikke får tildelt ekstra mængder af fisk før behovet opstår. Det vil sige, at man har retten til ekstra tildeling, når man har opfisket 80 procent af sin kvoteandel, og dermed mangler de ekstra fisk. Med vores forslag er der ikke behov for flere fisk i ordningen,” siger Svend-Erik Andersen videre, og peger på, at med Danmarks Fiskeriforenings forslag betyder det, at de aktive fiskere vil få flere fisk fra ordningen.

I den nye ordning, der er lagt frem, skal de aktive kystfiskere ud for at leje fisk.