Ny kvoteaftale for sild og blåhvilling

Ny kvoteaftale for sild og blåhvilling

De fire kyststater og EU har netop lagt sidste hånd på aftaler for kvotestørrelsen for både Sild og blåhvilling i 2019. Men mangler fortsat at få aftalen om fordelingen kyststaterne imellem på plads.

Forhandlingerne for TAC´en på sild for næste år lander på 588.562 tons. Hvilket er en øgning på 153.562 tons i forhold til dette års kvote på 435.000 tons.

Under forhandlingerne blev der stillet forslag om en forskningsgruppe, skulle tage zonetilhørsforhold for specielt NVG silden op til ny vurdering. Forslaget var stillet af Norge, med tilslutning fra Rusland, men både Island, Færøerne og EU var imod forslaget, som de ikke mente var nødvendigt og forslaget blev derfor ikke vedtaget. Fra Norsk side var man ikke i tvivl om, at forslagene om en omfordeling af zonetilhørsforholdet for NVG sild, ikke passende hverken Island, Færøerne eller EU, da disse frygtede, at kvoteforholdet ville flytte sig for meget og i væsentlig grad, hvis en undersøgelse blev foretaget.

Aftale på plads om mindre kvote på blåhvilling

De fire kyststater og EU er også blevet enige om fordelingen af blåhvilling, som endte på 1.143.629 tons, hvilket er en smule mindre end i år. Forvaltningsplanen fortsætter, men man mangler fortsat at sætte fordelingen landene imellem på aftalen. Dog mødes Norge og EU senere i år for at aftale individuel zoneadgang for både NVG-sild og blåhvilling.

Forhandlingerne er nu nået til makrelen og forventningerne her er, at man forhåbentligt når en trepartsaftale mellem Norge og Færøerne samt EU i løbet af ugen.

Island står uden for denne aftale, da det undervejs blev klart at andelskravet på makrelen fra Islandsk side, i følge de andre kyststatsnationer ikke stod mål med de biologiske realiteter. Det er et faktum, at der i disse år er langt færre makrel i Islands område end tidligere. En udvikling som alle andre kyststater mener vil forstærke sig over tid.

Forvaltningsplanen og den videnskabelige bagrund for kvotestørrelserne, er foreslået af ICES (Det internationale havforskningsråd)

Kilde. ICES og fiskebat.no FiskerForum.dk