Ny EU-forordning vedtaget om fiskeriets tekniske regler

Ny EU-forordning vedtaget om fiskeriets tekniske regler

EU-forordningen imponerer ikke Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO), der ser reglerne som fortsat bureaukratiske, og på mange måder uklare, skriver formanden i Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen i en kommentar.

 

Efter to års forhandlinger har EU her i juni måned vedtaget nye rammer i form af en ny forordning for de tekniske regler. Fiskeritidende.dk skriver videre, at de vedtagne foranstaltninger omfatter alt lige fra maskestørrelser og udformning af fiskeredskaber til lukkede områder og perioder.

 

Reglerne i forordningen omhandler både det kommercielt fiskeri og, hvis det er relevant, også det rekreative fiskeri. De skal samtidig også regulere fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer og havmiljøet, men også sikre en forenkling og bringe beslutningstagningen endnu tættere på fiskerne og kystsamfundene gennem en større regionalisering.

 

EU-forordningen er noget makværk
Svend-Erik Andersen DFPO forklarer, »Da Kommissionen fremsatte sit forslag håbede alle i fiskeriet, at vi kunne få en forenkling af de tekniske regler. Men de to års forhandlinger i Bruxelles har efterladt os med et makværk, som ingen har glæde af. Reglerne vil stadig være bureaukratiske, og det er på flere områder uklart, hvad der egentlig gælder, når reglerne træder i kraft. Vi vil naturligvis hjælpe de danske myndigheder og EU-Kommissionen og samle op på, hvor vi støder ind i behov for afklaring af, hvilket regelsæt som der gælder.

 

Samtidig er der indført et totalt forbud mod trawlfiskeri med elektrisk strøm (De hollandske bomtrawlere) med mulighed for, at medlemsstaterne straks kan forbyde eller begrænse denne type fiskeri i deres egne kystfarvande.

 

Dette forbud vil først træde i kraft den 1. juli 2021 og indtil da, har kun 5 procent af den hollandske flåde af bomtrawlere tilladelse til fortsat at anvende strøm. Men det har den konsekvens, at det hollandske fiskeri med strøm allerede nu skal begrænses og reduceres betydeligt, fra de ca. 84 licenser der pt foreligger, til et noget mindre antal fremover.

 

De nye tekniske regler i EU-forordningen forventes at træde i kraft omkring den 1. august 2019.