Ny dato for briternes Brexit
Efter EU’s stats- og regeringschefer i aftes blev enige om, efter Storbritanniens eget ønske, at udsætte Brexit, faldt godkendelsen alligevel ikke helt ud som briterne havde ønsket.

Ny dato for briternes Brexit

Efter EU’s stats- og regeringschefer i aftes blev enige om, efter Storbritanniens ønske, at udsætte Brexit, men dog alligevel ikke helt efter briternes ønske.

Skilsmissen mellem EU og Storbritannien bliver delt i stedet delt i to. Så 29. marts 2019, der har været den endelige og definitive slutning på briternes medlemsskab af det europæiske fællesskab, er nu i stedet afløst af datoen den 12. april. Men kun under forudsætning at briterne stemmer for den udtrædelses-aftale, som Theresa May sammen med EU har indgået. I bekræftende fald Underhuset godkender dette kan Storbritannien forlade EU den 22. maj i stedet.

Stemmer Underhuset derimod aftalen ned igen, har den britiske premierminister Theresa May frem til den 11. april til at beslutte, om briterne vil holde valg til Europa-Parlamentet. Det er betingelsesløst og vil være forudsætningen for at briterne eventuelt kan søge om en endnu længere udsættelse af Brexit.

Tidligere har Theresa May kategorisk afvist, at Storbritannien skal kastes ud i et valg til Europa-Parlamentet. Det ville virke fuldstændigt absurd, når nu briterne slet ikke ønsker EU-medlemsskabet længere. Så holder hun fast i dette, så kan briterne nødtvunget forlade EU uden en aftale.

De to datoer giver god mening, for den 12. april er deadline for briterne kan gå igang med at forberede valget til Europaparlamentet og den 22. maj er dagen før Europaparlamentsvalget rent faktisk går i gang.

Efter mødet torsdag den 21. marts med Theresa May, har EU udsendt følgende konklusioner fra Det Europæiske Råd vedr. artikel 50.

Det Europæiske Råd har noteret sig skrivelsen af 20. marts 2019 fra premierminister Theresa May og som svar godkender Det Europæiske Råd udtrædelses-aftalens præmisser og den fælles erklæring, som supplement til den politiske erklæring, som Europa-Kommissionen og Storbritannien nåede til enighed om den 11. marts 2019 i Strasbourg.

Det Europæiske Råd er nået til enighed om en forlængelse indtil den 22. maj 2019, forudsat at udtrædelses-aftalen godkendes af Underhuset i næste uge. Det Europæiske Råd er nået til enighed om en forlængelse indtil den 12. april 2019, hvis udtrædelses-aftalen ikke godkendes af Underhuset i næste uge, og forventer, at Storbritannien inden denne dato angiver en vej frem, som Det Europæiske Råd kan tage op til overvejelse.

En genåbning af udtrædelses-aftalen udelukkes
Det Europæiske Råd gentager, at der ikke kan blive tale om at genåbne den udtrædelses-aftale, som Unionen og Storbritannien nåede til enighed om i november 2018. Enhver ensidig forpligtelse, erklæring eller anden handling bør være forenelig med udtrædelses-aftalens bogstav og ånd.

Det Europæiske Råd opfordrer til, at arbejdet med forberedelserne og beredskabet på alle niveauer med henblik på konsekvenserne af Storbritanniens udtræden fortsættes, idet der tages højde for alle mulige udfald.

Det Europæiske Råd vil fortsat følge sagen tæt.

Ny dato for briternes Brexit