Ny bekentgørelse: Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til etablering og moderni

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg