Nu stiger skibenes erstatningsansvar ved ulykker til søs

Nu stiger skibenes erstatningsansvar ved ulykker til søs

De generelle erstatningsgrænser hæves markant efter møde i Den Internationale Søfartsorganisation.
Ved et nyligt møde i FN’s søfartsorganisation IMO er det blevet besluttet, at skibe, der forårsager en ulykke og gør skade på miljø, materiel eller mennesker fremover skal være underlagt et højere erstatningsansvar.
De nye ansvarsgrænser giver således en bedre beskyttelse, hvis der sker en forureningsulykke med bunkersolie, typisk ved hul på skibets brændstofstanke, fjernelse af vrag og lignende.

Som nævnt er det dog ikke kun mulighederne for at få dækket oprydning efter udslip af bunkersolie, der forbedres. Også mulighederne for dækning af skader på personer, der befinder om bord på et ulykkesramt skib, bliver bedre.

Samlet set vil beløbene i den såkaldte 96-protokol, der omhandler erstatningsgrænser, blive hævet med hele 51 procent. Det betyder eksempelvis, at et skib med bruttotonnage på 2.000 (svarende til et skib i coaster-størrelse) vil få hævet erstatningsansvarsgrænsen for personskade fra 17.5 millioner kr. til 26.4 millioner kr.

Ansvarsgrænsen for tingskade hæves på samme måde fra 8.75 millioner kr. til 13.2 millioner kroner. Ved ulykker med større skibe vil disse beløb være forholdsmæssigt større.
Det er hensigten, at reglerne skal træde i kraft internationalt i 2015.

Et andet punkt på dagsordenen ved mødet i IMO var en drøftelse om erstatning og ansvar ved transnationale forureningsskader i forbindelse med offshore-ulykker. Drøftelserne fik et tydeligt dansk fingeraftryk, da Danmark flere gange understregede vigtigheden af at få en ny ordning etableret. På trods heraf stod det klart, at mange lande ikke ønskede globale regler, men foretrak nationale eller regionale løsninger. Der synes derfor at være ringe udsigter til en global løsning.

Kilde: Søfartsstyrelsen
FiskerForum.com