Not-fiskeri – Om bord på Isafold

Not-fiskeri – Om bord på Isafold

Det er Fiskeriets Arbejdsmiljøråd der har produceret filmen for at sætte forkus på sikkerheden om bord på en notbåd.

Besætningen om bord på Isafold, fortæller om deres dagligdag på havet, om deres arbejdssituationer ved fiskeriet med not og deres arbejde med sikkerhed hver dag.

  • hold fartøjets APV opdateret – det er et godt redskab
  • en god instruktion giver større sikkerhed
  • giv nye besætningsmedlemmer en god oplæring
  • vær særlig opmærksom på eventuelle faremomenter
  • tænk sikkerheden ind i det daglige arbejde om bord
  • udvis sikker adfærd og styrk den fælles sikkerhedskultur
  • brug personlige værnemidler – når arbejdet kræver det
  • sørg altid for at arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres fuldt forsvarligt
  • pas på dig selv og dine kolleger – det betaler sig

Se filmen – Fiskeri med not her nedenfor

Udover at filmene har fokus på sikkerhed ombord, så tegner de også et billede af, hvordan fiskeriet foregår. Der er tale om repræsentative fiskeriformer, og i filmene ser man, at forudsætningen for et godt og sikkert arbejdsmiljø først og fremmest er kendskab til håndteringen af fiskeredskaberne og opmærksomhed på de risici, der kan være i forbindelse med fiskeriets udførelse.

Filmene er støttet af EU og NaturErhvervstyrelsen gennem Fiskerifondsmidler.

Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
FiskerForum.com