Norsk Rederi vælger norsk værft med støtte fra ny skibsfinansieringsaftale
Det er den første norske skibsfinansieringsaftale, fra det norske Eksportkredit-råd der nu er indgået, efter rederiet Nergård har bestilt en nybygning af en helt ny hæktrawler på Vard Shipyard efter Vard Design i Ålesund i Norge. Det skriver Kystmagasinet om fartøjet, der bliver på 80 meter i længden og 17 meter i bredden.

Norsk Rederi vælger norsk værft med støtte fra ny skibsfinansieringsaftale

Det er den første norske skibsfinansieringsaftale, fra det norske Eksportkredit-råd der nu er indgået, efter rederiet Nergård har bestilt en nybygning af en helt ny hæktrawler på Vard Shipyard efter Vard Design i Ålesund i Norge. Det skriver Kystmagasinet om fartøjet, der bliver på 80 meter i længden og 17 meter i bredden.

 

Tilbudet fra det norske Eksportkredit-råd var en medvirkende årsag til, at det norske rederi valgte at bygge ved det norske værft i stedet for i udlandet.

 

Til Kystmagasinet siger Tommy Torvanger, der er CEO i koncernen Nergård. »Vi var faktisk meget tæt på at underskrive kontrakt med et udenlandsk værft, men med det nye skibsfinansierings-tilbud, har Vi flyttet ordren til et norsk værft i stedet. Tilbuddet har gjort det langt lettere, at forudse de økonomiske risici omkring byggeriet, hvilket Vi som rederi har vurderet som værende helt væsentlige i forhold til at placere ordren på et norsk værft«.

 

Det nye skibsfinansieringstilbud, som formelt blev underskrevet af den norske Konge i Statsrådet, fredag den 22. juni 2018, giver Eksport-krediten Norge anledning til at finansiere skibe til norske købere til fiskeri i norsk farvand. Det nye skibsfinansieringstilbud omfatter blandt andet finansiering af fiskefartøjer og færger samt hurtigbåde og brøndbåde til opdrætsfiskerne i Norge.

 

Forventningerne er da også helt klart fra norsk side, at dette helt unikke finansieringstilbud vil føre til øget aktivitet på de norske værfter, så specielle kompetencer og arbejdspladser kan forblive i Norge og på norske hænder.

 

Finansieringsordningen bidrager til omstilling i den maritime sektor, hvilket Rederiet Nergård’s underskrift på kontrakten også bekræfter, forklarer erhvervsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Den norske Fiskeriminister, Harald T. Nesvik (Frp) forudseer også at finansierings-tilbuddet vil være yderst vigtigt for både fiskeri- og havbrugsbranchen i Norge. Og der er efter fiskeriministerens mening helt rart at se første underskrift af en finansieringsaftale er på en kontrakt omkring et fiskefartøj.

 

De norske rederier har taget tilbuddet til sig
Ved udgangen af 2018 havde Eksportkreditrådet i Norge modtaget 27 ansøgninger tilknyttet det nye tilbud omkring skibsfinansiering. I en samlet værdi, repræsenterer disse kontrakter anslået 40 procent af den totale ordretilgang til norske skibsværfter i 2018. I en kommentar til dette, siger Otto Søberg som adm. direktør i Eksportkredit-rådet i Norge, »Vi har flere redere og værfter, som ønsker at benytte sig af det nye skibsfinansieringstilbud. Dagens aftale med Nergård er altså den første låneaftale som underskrives. Rederiet Nergård har vært en meget stærk fortaler for tilbuddet. Det er derfor ekstra fornøjeligt, at de så også er de første, hvilket også beviser at tilbuddet skaber merværdi for både norske værfter, men også for norske redere.Eksportkreditt Norge bistår med et lån svarende til 354,3 millioner NOK, som skal udbetales i euro, med 12 års løbetid. Lånet garanteres af et konsortium bestående af SpareBank 1 i Nord-Norge, SpareBank 1 SMN og Sparebanken Sogn og Fjordane.

 

Målet med skibsfinansierings-tilbuddet er at få flere fartøjer bygget ved norske værfter. Hvilket forklares med, at bygges fartøjerne i Norge, bliver det også langt mere enkelt for de norske banker at deltage som garanter for lånet, hvilket kreditaftalen med Nergård også fuldt ud bekræfter, påpeger Otto Søberg.

 

Et moderne fartøj

Trawleren der bygges for Nergård, er en hæktrawler af typen og design VARD 8 02, specielt udviklet af VARD Design i Ålesund. Fartøjet vil blive udstyret og udrustet med det sidste nye i fangsthåndtering af levende fisk, som samtidig sikre fiskens velfærd, indtil fisken når frem til selve processen.Trawleren udrustes med en topmoderne og meget avanceret fiskefabrik om bord, med stor lagringskapacitet for køling og frysning af fisken. Derudover er der ensileringstanke ombord til lagring af kappet fiskehoveder samt indmad, for at sikre at alt biomasse af fangsten udnyttes.Fartøjet bliver både med diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift, kombineret med batterier. Båden skal derefter leveres i første kvartal 2020.

 

Nergård’s koncern er også en fødevarekoncern med virksomheder i hele værdikæden, lige fra fangst til salg. Koncernen ejer og driver fire trawlere. Nergård koncern har hovedkontor i Tromsø og en lang række aktiviteter langs kysten fra Sogn og Fjordane kommune i syd til Finnmark i nord.