Norsk Fiskeriminister vil have lukket for laks til Hirtshals
Harald T. Nesvik vil som norsk Fiskeriminister ikke tillade slagteskibet »Norwegian Gannet«, at sejle laks direkte fra Havbrugene i Norge og til Hav Lines nye distributions-terminal på 9000 kvadratmeter i Hirtshals.

Norsk Fiskeriminister vil have lukket for laks til Hirtshals

Harald T. Nesvik vil som norsk Fiskeriminister ikke tillade slagteskibet »Norwegian Gannet«, at sejle laks direkte fra Havbrugene i Norge og til Hav Lines nye distributions-terminal på 9000 kvadratmeter i Hirtshals.

 

Med henvisning til norsk omdømme af kvalitetsfisk, har NFD (Nærings- og fiskeridepartementet i Norge), ændret i foreskriften § 17 for opdrætslaks, så de i fremtiden skal landes og sorteres i Norge. Det norske Madtilsyn sendte forslaget om ændringen af fiskekvalitetsforskriften § 17 ud i høring sidst i januar.

 

De forskellige institutioner og organisationer har herefter indsendt meget forskellige høringssvar før ændringen af forordningen § 17, træder i kraft.

 

For og imod ændringen
Mens den norske fiskeindustri har tilsluttet sig forslaget og stramningen, har NHO’s (Næringslivets Hovedorganisasjon) afdeling i norsk industri sagt, at stramningen er unødvendig og ikke tilpasset den reelle situation. De mener overordnet, at industrien selv skal tage ansvar og sikre, at fisk af dårlig kvalitet og med skader, ikke ender på markedet.

 

Derimod støtter den norske Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbund (NNN) forslaget om ændring af § 17 i fiskerikvalitetsforskrifterne, også baseret på overvejelserne omkring laksens omdømme. Poul Melgaard Jensen direktør for Danish Seafood Association, har i sit høringssvar derimod ønsket, at § 17 ændres eller helt ophæves, da ændringerne ifølge organisationen virker helt ubegrundet.

 

Advokatfirmaet Thommessen AS, der repræsenterer Hav Line i kampen med NFD (Nærings- og Fiskeridepartementet), advarer i et 38 siders svar om »kortsigtet motiveret protektionisme«, at det bliver en bremse for fremtidige løsninger og at den norske regeringens modstand er i strid med erklæringen fra selvsamme regering om, at være en »aktiv drivkraft for frihandel og sikring af EØS-aftalen som hjørnestenen i norske job og værdiskabelse«.

 

Den nye ændring i kvalitetsklausulen § 17 vil i praksis få virkning på det tidspunkt det offentliggøres i det norske lovmagasin.

 

Norsk presse skriver om den langvarige strid om paragraf-tolkningen, at indskærpningen er resultatet af en langvarig strid mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og rederiet Hav Line om tolkningen av fiskekvalitetsforskriftens § 17.

 

Hav Lines nye slagteskib »Norwegian Gannet«, skulle efter planen tage opdræts-laksen direkte om bord og sortere fisken undervejs til modtageanlægget i Danmark. Norske interessegrupper mener dette vil true et stort antal norske arbejdspladser, og NFDs modstand har desuden været begrundet med bekymringen for norsk opdrætslaks’s anseelse og omdømme i udlandet.

 

Retten i Bergen gik Fiskeriministeren imod
I januar besluttede »Bergen Tingret«, at det norske departementet ikke havde ret til at nægte »Norwegian Gannet« at sejle såkalte produktionsfisk direkte til Hirtshals.

 

Ovenpå dette og allerede den 21. februar begærede NFD og fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) nyt retsmøde i sagen, i et forsøg på at få omstødt rettens afgørelse. Der har ikke været afholdt nyt møde i »Bergen Tingret« om konflikten, »Norwegian Gannet« kunne derfor indtil nu og som planlagt, sejle direkte Hirtshals.

 

I mellemtiden har det norske Madtilsyn sendt et forslag om at ændre fiskekvalitetsforskriften § 17 ud i høring. Her blev det præciseret at sorteringen af opdrætsfisk skal ske indenlands i Norge.

 

Efter høringsfristens udløb den 15. marts 2019, træder den nu reviderede foreskrift i kraft øjeblikketligt.
Den norske afgørelse kan blive katastrofal for Hirtshals og
Borgmester Arne Boelts norske vækst-komét på Hirtshals Havn, risikerer således at falde sammen som et korthus, hvis der ikke retsligt tages fornyede skridt til at ændre foreskriften eller den norske Fiskeriminister besinder sig og lader markedskræfterne råde frit uden politisk indblanding.

 

Norwegian Gannet ligger derfor nu uvirksomt hen ved Industrikajen i Hirtshals Havn og stilheden runger også larmende i den 9000 kvadratmeter store lakseterminal hos Hav Line i Hirtshals.