Norsk blæksprutte på næsten 200 millioner år

Norsk blæksprutte på næsten 200 millioner år

Marinegeologer har fundet gammelt blæksprutte fosil på havbunden ud for Lofoten.
Fosilet er et aftryk af en såkaldt Ammonit, som levede i Juratiden for næsten 200 millioner år. Fundet blev gjort af forskere fra NGU (Norges Geologiske Undersøgelser) sydvest for Lofoten på 2451 meters vanddybde.

Det er dog mest sandsynligt at blæksprutten i sin tid levede nærmere den Norske kyst og at forsteningen er blevet fragtet over stor afstand af isen, og ved afsmeltningen til sidst sank ned til sit sidste hvilested.

Forskerteamet var ude for at kortlægge geologien og forureningen af havbunden ud for den Norske vestkyst. På forsillet fandt man sedimenter, som var blevet afsat for mere end ti tusinde år siden og det kunne fortælle forskerene lidt mere om miljøtilstanden og forureningen i den periode, som efterfølgende er vurderet til generelt at have været god.

Under togtet havde man flere gode oplevelser, hvor man blandt andet også opdagede nye koralrev ud for Trøndelag`s kysten.

Kilde: NRK
FiskerForum.com