Hvis din fiskeburger kunne tale? – og det kan den nu!

Hvis din fiskeburger kunne tale? – og det kan den nu!

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) har sammen med Europæiske kolleger udviklet en metode til at bestemme hvilken bestand fisken stammer fra og stedfæste hvilket oprindelsesområde fisken kommer fra, i FishPopTrace-projektet.
Kortlægning af de genetiske SNP – markører for torsk, sild, tunge og kulmule, har gjort det muligt at afgøre, hvilken bestand og hvilket område en fisk kommer fra, også efter at den er lavet om til en fiskeburger.

Resultaterne er netop publiceret online í ”Nature Communications” med professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua som førsteforfatter.

For torsk brugte forskerne prøver af fisk fra 21 forskellige steder i det østlige Atlanterhav, samt i de danske farvande. Ud fra prøverne lokaliserede de 1262 forskellige centrale områder i torskens genom (arvemasse), hvoraf 132 SNP’er udviste specielt store forskelle mellem bestandene og dermed var de ideelle for denne testmetode.

Professor Einar Eg Nielsen forventer, at den nye teknologi kan blive et nyttigt værktøj fx i forhold til at tjekke ulovligt fiskeri eller til at verificere, at en fisk stammer fra en bæredygtigt fisket bestand. Fx om en torsk er fra en CMS-certificeret bestand i Barentshavet eller om den kommer fra en presset bestand i Nordsøen.

Samtidig kan metoden også bruges rent forvaltningsmærssigt til at gøre os klogere på bestandens opbygning og dermed være med til at regulere fiskeriet i områder, hvor fisk fra flere områder findes samtidig.

Alle oplysningerne om de højinformative markører har forskerne samlet i en offentligt tilgængelig database, som vedligeholdes af Europa-Kommissionens interne videnskabstjeneste, Det Fælles Forskningscenter. Her kan alle få adgang til og nytte af den store grund viden, som projektet har tilvejebragt.

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com