Norge lukker for landinger af makrel fra islandske og færøske fartøjer.

Norge lukker for landinger af makrel fra islandske og færøske fartøjer.

Norge forbyder islandske og færøske fartøjer at lande makrel i Norge. Det oplyser det norske Fiskeri- og kystdepartement i en pressemeddelelse udsendt torsdag d. 29.juli 2010
Norge forbyder islandske og færøske fartøjer at lande makrel i Norge. Det oplyser det norske Fiskeri- og kystdepartement i en pressemeddelelse udsendt torsdag d. 29.juli 2010

”Det uansvarlige fiskeri som Færøerne og Island har sat i gang i et forsøg på at fiske sig til kvoteandele, er en alvorligt trussel mod makrelbestanden, og det underminerer forvaltningssamarbejdet. Jeg ser meget alvorligt på situationen, og jeg har også drøftet sagen med Fiskerikommissæren i EU,” siger fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i pressemeddelelsen. Resolutionen er vedtaget efter gældende reglement, der forbyder landing af fisk og andre særlige foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Fra norsk side ser man også gerne, at EU snart skrider til handling. Fiskebåtsredernes Forbunds direktør siger således på organissationens hjemmeside:” Det er positivt at de norske myndigheder gør det klart for Færøerne og Island, at de ikke kan lande fangster i dette land fra det uansvarlige fiskeri. Fiskebåtredernes Forbund er klar over at fiskeindustrien i EU er forpligtet til at iværksætte foranstaltninger inden længe, hvilket i praksis gør det umuligt at lande fangsterne i EU.” Forbuddet er gældende fra 29.7.2010, og omfatter samtlige fangster med undtagelse af 2000 tons makrel, Færøerne har aftale med Norge at fiske i norsk økonomiske zone.