Norge har udviklet strategisk risikovurdering for kontrol

Norge har udviklet strategisk risikovurdering for kontrol

Det norske Fiskeridirektorat, den norske Kystvagt samt de norske salgslag, har i tæt samarbejde udarbejdet en national strategisk risikovurdering for kontrol af fiskeriet i 2018.

I en pressemeddelese omhandler det følgende hovedområder:

  • Brud på landingsforpligtigelsen
  • Identificering af fangsten om bord
  • U- og fejl-registrede samt ulovlige landinger
  • Forskrift om landings- og vejeseddel (landingsforskriften)
  • Brud på deltagerlovens bestemmelser om bostedskrav og føring af fangst
  • Risikobasert kontrol

De tre kontrolorganer udarbejder hvert år en vurdering af risikoen på et overordnet niveau; en oversigt over de områder som de mener har den største risiko for lovovertrædelser i fiskeriet.

Erfaringer fra overtrædelser i fiskeriet for 2017

Fiskeridirektoratet havde i foråret en kontrol, der afdækkede mangler i landingsforpligtelsen samt helt eller delvis manglende fangstopgørelser og »sorte« fisk / omsætning samt brud på kravene i brugen af ERS og kystfisker-app´en. I en kommentar til dette, siger chefen for kontrolsektionen i resourceafdelingen Thord Monsen, »Vi brugte betydelige ressourser på at følge op på indførslen af kravene og ser nu en forbedring og positiv udvikling på området.«

Du kan læse hele artiklen »Ulovlige landinger bliver en kontrol-priotet i 2018. (norsk)