Norge: Eksportrekord for pelagisk sektor

Det ble eksportert pelagisk fisk for 2,5 milliarder kroner i første kvartal 2011, noe som tilsvarer en oppgang på 482 millioner eller 24 % i forhold til første kvartal 2010.
Det har aldri vært eksportert pelagisk fisk til konsum til høyere verdi i første kvartal. For sild ser vi en økning på 28 % i eksportverdi i første kvartal til 1,7 milliarder, og for makrell ser vi en økning på 50 % i eksportverdi i første kvartal til 597 millioner kroner.
Mars-eksporten av pelagiske fiskeslag gikk høyt over fjordåret.
I mars 2011 har eksporten av pelagisk fisk vært på 265 millioner kroner eller 38 % mer enn i mars i fjor.

– Tallene i første kvartal er et resultat av høyere priser enn de vi har sett de siste årene særlig på sildeproduktene sier Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk. Dette kommer ikke uventet siden vi har hatt jevn og god etterspørsel i markedene, men en vesentlig lavere sildekvote i 2011 enn i de foregående årene. Prisene har endatil økt utover i 2011 noe som kan tyde på at dette blir et bra år for pelagisk eksport.

Nigeria største sildemarked
Det er eksportert 160 000 tonn fryst hel sild i første kvartal, noe som er 42 000 tonn mindre enn samme periode i fjor. Silda har i hovedsak gått til markedene i Nigeria (52 000 tonn), Russland (32 000 tonn), Ukraina (29 000 tonn) og Egypt (11 000 tonn). Dette tilsvarer en økning på 14 % for Nigeria og nedganger på hhv. 48 % for Russland, 18 % for Ukraina og 39 % for Egypt. Prisene på sild har vært økende utover året i 2011 og de har i første kvartal ligget gjennomsnittlig på 5,72 kroner/kg noe som er 2,00 kroner/kg mer enn samme periode i fjor.

Tyskland største sildefiletmarked
Det er eksportert 62 000 tonn fryste sildefiletprodukter i første kvartal, noe som er 6 000 tonn mindre enn samme periode i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Tyskland (25 000 tonn), Russland (15 000 tonn), Polen (7 000 tonn) og Litauen (5 000 tonn). Prisene har ligget gjennomsnittlig på 10,10 kroner/kg, 3,44 kroner/kg over fjoråret.

Mye makrell første kvartal
Det ble eksportert 50 000 tonn fryst makrell i første kvartal i år, som er en oppgang på 12 000 tonn fra første kvartal i fjor. Makrellen har gått til markedene i Russland ( 8 000 tonn), Kina (7 000 tonn), Tyrkia (7 000 tonn), Sør-Korea (6 000 tonn) og Nigeria (5 000 tonn). Den gjennomsnittlige prisen på fryst hel makrell i første kvartal har vært på 11,20 kroner/kg eller 1,31 kroner/kg høyere enn i samme periode i fjor.

Mer lodde til Japan og Kina
Det ble eksportert 41 000 tonn fryst lodde i første kvartal i år, som er en nedgang på 30 000 tonn fra første kvartal i fjor. Lodda har gått til markedene i Russland (10 000 tonn), Japan (8 000 tonn), Kina (7 000 tonn), Ukraina (5 000 tonn) og Litauen (5 000 tonn). Dette er en økning til Japan og Kina i forhold til i fjor, men en nedgang til de andre markedene. Den gjennomsnittlige prisen på fryst lodde i første kvartal har vært på 4,66 kroner/kg eller 1,04 kroner/kg høyere enn i samme periode i fjor.