Norge sætter eksportrekord af fisk og skaldyr i oktober

Norge sætter eksportrekord af fisk og skaldyr i oktober

Norge slog igen en rekord omkring fiskeriet, denne gang har omsætningen, for en enkelt måned, oversteget otte milliarder.
Helt nøjagtigt 8,1 milliard kroner for oktober måned.

Det er nøjagtigt 546 millioner kroner eller 7 procent mere end oktober måned sidste år. År til dato er der på nuværende eksporteret for ialt 60 milliarder kroner, hvilket svare til en stigning på hele 7 procent (4,1 milliarder mere end 2014)

Det er lakseeksporten der trækker det største læs med en fornuftig afregningspris og en mængde på 103.000 tons.

Silden er gået op men makrellen er gået ned

I oktober måned steg den norske eksport af sild med 49 millioner kroner, svarende til 39 procent. Hele eksporten rundede således 173 millioner kroner for denne måned, med Polen som den største aftager af sild.

Drastisk fald i makreleksporten

Faldet var på hele 262 millioner kroner, svarende til 17 procent og en samlet makreleksport der lige nåede omkring 1,3 milliarder kroner. Japan var i denne måned største eksportmarked for makrel.

Fald i omsætningen af klipfisk

Torske klipfisk faldt 4 procent og sej klipfisk faldt hele 25 procent. Faldet samlet blev på 11 procent eller 450 millioner kroner. Portugal var største aftager af torsk klipfisk og Brasilien var det på sej.

Saltfisk fra Norge havde en god måned

Her var eksporten af saltfisk inklusiv filet steget med 17 procent, svarende til 12 millioner kroner eller 84 millioner kroner ialt for oktober. Her var det Portugal der hentede norsk saltfisk for 28 millioner kroner i oktober.

EU fortsat største aftager af fersk torsk

Eksporten ligger på niveau med oktober måned sidste år og var igen på 68 millioner kroner. For frossen torsk faldt eksporten dog med 42 millioner kroner, svarende til 14 procent, så den samlede tal her blev på 249 millioner kroner. EU er også her største aftager af frossen torsk, med en samlet eksport på 167 millioner kroner.

Laksen kraftigt op mens ørrede eksporten faldt med 3 procent

Tallet for oktober måned blev på 4,7 milliarder kroner laks, hvilket er en stigning på 720 millioner kroner eller 18 procent, sammenlignet med sidste år. Gennemsnitsprisen for hele laks steg fra 35,53 til 41,96 pr. kilo. Mængden blev øget me 2700 tons til 103.360 tons for alle laks. Inden for EU var det Polen, Frankrig og Danmark der var de største aftagere af laks fra Norge i oktober.

Derimod faldt ørredeeksporten med 8 millioner kroner eller 3 procent, så den samlede eksportværdi blev på 240 millioner kroner. Japan var i oktober måned den største aftager af ørred.

Du kan læse artiklen på Fiskebat.no her