Nordjysk og Vestjysk værft med i opløbet om at bygge nyt kontrolskib
Nordjysk og Vestjysk værft er med i opløbet om at bygge Fiskeristyrelsens nye inspektions og kontrolskib. Foto: PmrA

Nordjysk og Vestjysk værft med i opløbet om at bygge nyt kontrolskib

Da Fiskeristyrelsen sidste år offentliggjorde sit EU-udbud for bygning af et nyt inspektions- og kontrolskib, til erstatning for »Vestkysten«, var der seks værfter der søgte om at blive prækvalificerede til opgaven.

Deriblandt var der det Nordsjyske værft Karstensens A/S i Skagen og det Vestjyske værft Hvide Sande Shipyard, der nu begge er med i kampen om at få lov at bygge det nye inspektions- og kontrolskib.

Første del af EU-udbudsprocessen er nu gennemført for nybygningen af nye »Vestkysten«, der skal føre løbende kontrol med fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak samt bistå med redningsaktioner til søs. Nybygningen vil ligeledes blive udstyret til at kunne håndtere nye kontrolformer til søs, fx ved hjælp af droner.

Seks værfter søgte om at blive prækvalificerede, men kun det Nordjyske og det Vestjyske opfyldte alle de opstillede krav til ansøgerne. Herunder bl.a. erfaring med lignende projekter, værfternes økonomi og en række minimumskrav til bl.a. arbejdsmiljø, kvalitetsstyring m.v. Værfterne har nu frist til ultimo februar til at indsende det færdige og endelige tilbud på projektet, der formentlig vil ramme en pris på ca. 160 millioner kroner.

Fiskeristyrelsen forventer at der er skrevet kontrakt med det vindende værft i juni måned 2020.

Tilbage i december måned 2018, underskrev Fiskeristyrelsen kontrakt med skibsarkitektfirmaet OSK-Shiptech A/S, der fik til opgave at designe styrelsens nye fiskerikontrolskib. OSK-Shiptech A/S har i den efterfølgende periode udfærdiget tegningsmateriale, og har videre bistået med valg af værft og vil fremover også stå for tilsynet med selve byggefasen. Det nye kontrolskib finansieres delvist af EU-midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond.