Nordjysk borgmester på vej ind i FF Skagen Fonds bestyrelse

Nordjysk borgmester på vej ind i FF Skagen Fonds bestyrelse

Alt tyder på, at borgmester for Frederikshavns Kommune Birgit Stenbak Hansen (A) er på vej ind i bestyrelsen for FF Skagen Fond.

Baggrunden finder man i ledelsesberetningen for FF Skagen Fond, der i bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over. Den linje følges med beretnings anbefaling 2.3.3, hvori det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse, dette sammenholdt med behovet for kontinuitet og behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

FF SKAGEN Fond anmoder derfor Frederikshavn Kommunes borgmester herom, og sagen er nu sat på som et punkt på Byrådets dagsorden onsdag den 30. maj.

Kommunaldirektøren for Frederikshavn Kommune indstiller forud for mødet, at Byrådet godkender borgmesterens indtræden i bestyrelsen for FF Skagen Fond.

FF Skagen Fondens formål lyder som følger:

  • at eje andele i og have indflydelse på FF SKAGEN A/S eventuelt via et af Fonden kontrolleret selskab
  • at støtte enkeltpersoner, selskaber, aktiviteter, organisationer, institutioner
  • at støtte arbejdet for udvikling og uddannelse inden for fiskerierhvervet, herunder, men ikke begrænset til, fiskeri/fangst, udvikling og produktion af fangstredskaber, -hjælpemidler og -metoder, skibe samt forarbejdning, forarbejdningsmetoder, produkter og salg
  • at støtte alment velgørende, herunder kulturelle formål i områderne indenfor FF SKAGEN A/S’s virkeområde.

Du kan læse hele artiklen her

De almene gøremål i foden er mange og flerstrenget, men om Borgmesterens indtræden i FF Skagens Fond og den folkevalgte politiker fortsat kan oppebære sin habilitet, er det nu op til byrådet at vurderer og godkende.