Forbud mod kommercielt laksefiskeri for Grønland og Færøerne fortsætter

Forbud mod kommercielt laksefiskeri for Grønland og Færøerne fortsætter

Forbud mod kommercielt fiskeri efter laks i 12 år i Grønland og på Færøerne, er efter knapt et års intense forhandlinger netop afsluttet med en ny aftale mellem de to nordatlantiske øer og »The Atlantic Salmon Federation« og »The North Atlantic Salmon Fund«. Enigheden omhandler en fortsættelse af det gældende forbud mod kommerciel fangst af laks i yderligere 12 år, helt frem til 2029.

De grønlandske og færøske fiskeorganisationer underskrev aftalen den 24. maj i år, ved lakseorganisationernes møde på Island. Aftalen skal tillade de voksne vilde atlanterhavslaks at vende uhindret tilbage til lakseelvene og floderne i Canada, USA og Europa.

I bytte for dette kommercielle fiskeri, giver de Nordatlantiske Øer et økonomisk tilskud, der modsvarer afgivelsen af retten til det kommercielle fiskeri efter laks. For de grønlandske fiskeres vedkommende, vil man stadig kunne hente op til 20 tons laks hvert år til privat forbrug. Ifølge vurderinger af denne effekt, med færre fanget laks, vil det betyde at mere end 11.000 kønsmodne laks slipper igennem nåleøjet i det Nordatlantiske og således uhindret vende hjem til deres respektive floder i foråret 2019 for at gyde.

Atalen mellem parterne er udelukkende privat finansieret af private fonde og donorer, og betyder for de Grønlandske fiskere organiseret i KNARP 1,9 millioner kroner. Et beløb, som fiskeriorganisationen på Grønland, udlodder til fiskere der ansøger om penge og støtte til fiskeirelaterede investeringer og andet der støtter fiskeriet. Beløbet er en kompensation for ikke at drive kommercielt fiskeri efter laks.

Den netop indgåede 12-årige lakseaftale kan efter det oplyste opsiges hvert tredje år, men skal før den træder i kraft, godkendes båade i Landstinget i Grønland og Lagtinget på Færøerne.