Nordisk fiskeripolitik bliver europæisk

Nordisk fiskeripolitik bliver europæisk

EU’s udspil til ny fiskeripolitik er stærkt præget af nordiske indspil. Nordisk Råd presser på for at fastholde en fælles nordisk front på området i de videre forhandlinger i EU.
I juli kom EU Kommissionens udspil til en ny fiskeripolitik. Den lægger vægt på at skabe et mere bæredygtigt fiskeri, forbyde udsmidning af fangst og samtidig involvere fiskeindustrien langt mere i forvaltningen af havets ressourcer. Forslaget betoner også vigtigheden af en decentral styring så tæt på landene som muligt.

Forslaget afspejler punkt for punkt det indspil Nordisk Råd kom med til Kommissionen tilbage i 2009. Nu presser Rådets Miljøudvalg på for at sikre, at de nordiske synspunkter bliver opretholdt i den videre behandling af sagen i Bruxelles.

– Nu hvor fiskeripolitikken kommer til forhandling i både Europaparlamentet og mellem EU’s regeringer er det vigtigt at holde fast i de principper om bæredygtighed og decentral forvaltning, som Nordisk Råd har kæmpet for, siger formanden for Rådets Miljøudvalg, Ann-Kristine Johansson (S- Sverige).

Miljøudvalget opfordrer nu de nordiske lande til at gå sammen og analysere konsekvenserne af Kommissionens forslag i en bredere nordisk sammenhæng, for at være bedre rustet i de kommende forhandlinger.

Nordisk Råd mødtes 20-21. september og samles til sit årlige topmøde 1-3 november i København. EUs nye fiskeripolitik ventes vedtaget senest januar 2013.