Nexø Havn er optimistiske, trods kraftig nedgang i landinger af fisk

Nexø Havn er optimistiske, trods kraftig nedgang i landinger af fisk

Det skriver Bornholm.nu, at antallet af landinger af fisk i Nexø Havn, sidste år blev reduceret med omkring en tredjedel, svarende til fisk for 22 millioner kroner, men Havnen har fokus på offshore området som supplement til de manglende landinger.

I det hele taget er der en lavere fiskeriaktivitet i Bornholms næststørste havn, viser årsrapporten for Nexø Havn A/S, som ellers modtager fisk fra fartøjer hjemmehørende i samtlige Østersølande.

I Årsrapporten kan man læse, at der i 2016 blev landet fisk i Nexø for 52 mio. kr. mod 74 mio. kr. i 2015.

Havnens Årsrapport viser også, at havnen havde syv anløb af tankskibe, som alle lastede fiskepulp (brisling og fiskeafskær) fra FishPro. Samlet blev der udskibet 9.244 tons, mens det i 2015 var ni anløb og 15.742 tons.

Skibselevatoren løftede sidste år 84 fartøjer op på bedding, hvor tallet for 2015, var 12 stk flere nemlig 96 løft.

Offshore kan blive det nye supplement til de manglende landinger af fisk.

Rønne Havn A/S ruster sig til at blive en vigtig medspiller indenfor offshore-industrien i Østersøen. Igennem Offshore Center Bornholm, planlægger man at danne og udvikle et maritimt netværk med base i den Bornholmske Havn Nexø.

Havnens formand Thomas Thors siger i en kommentar til Bornholm.nu, »der er meget, der peger på, at Rønne Havn kan blive en attraktiv samarbejdspartner for flere af de store havvindmølleprojekter i Østersøen. Sker det, vil Rønne Havn medvirke til at opfylde havnens mål om, at Bornholms geografiske placering ikke er en ulempe for øens erhvervsliv, men tværtom kan blive til en fordel i stedet,« slutter formanden.