Netværksmøde i Danish Fish Tech Group med fiskeri som tema
Netværks-Mødet afholdes på Eksportens Hus på Lysbrohøjen 24 i Silkeborg torsdag den 15. august 2019

Netværksmøde i Danish Fish Tech Group med fiskeri som tema

Mødet afholdes på Eksportens Hus på Lysbrohøjen 24 i Silkeborg torsdag den 15. august 2019 og vil omhandle flere indlæg fra udenlandske værfter om mulighederne for danske udstyrs- og teknologileverandører samt udfordringerne for leverandørerne til det russiske fiskeri.

 

Desuden vil der også være et blik ind i fremtiden, hvor de fremmødte sammen vil diskuterer mulighederne for fremtidens design indenfor fiskeskibe, herunder fabrikstrawlere, marine research skibe og live fish carriers. Der vil undervejs også være fokus på turn-key projekter med fremtidssikret og state-of-the art teknologi.

 

Ligeledes bliver der sat fokus på det asiatiske marked, dets muligheder men også hvad man skal være opmærksom på, når man færdes i denne for os så fremmede kultur.

 

Alle indlæg med et spændende perspektiv og med mange muligheder. Læs hele programmet for dagen nedenfor:

 

Klokken 09:45 – 10:00 – Ankomst og registrering. Kaffe og rundstykker

Klokken 10:00 – 10:10 – Velkomst og dagens program
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech. Dagens program præsenteres kort.

 

Klokken 10:10 – 10:30 – Bordet rundt:
hvad rører sig i vores virksomhed lige nu?

  • Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere udfordringer og efterspørge særlig viden og input fra øvrige deltagere.

 

Klokken 10:30 – 11:15 – MEST Shipyard
Den færøske fiskeriindustri og muligheder for danske udstyrs- & teknologileverandører v/Richard Mortensen, Head of Sales & Marketing, MEST Shipyard, Færøerne

  • Richard vil give kort intro til MEST Shipyard og værftets fokusområder med vægt på fiskefartøjsprojekter og desuden give et indblik i den færøske fiskeriindustri, trends og forventninger til aktiviteter i de kommende år inden for industrien. Hvilke muligheder/udfordringer kan det byde på for danske leverandører af udstyr og teknologi til fiskeriindustrien på Færøerne. Endeligt vil Richard give sit input til hvordan danske leverandører kan komme i betragtning hos MEST.

 

Klokken 11:15 – 11:45 – Kommercielle erfaringer fra den russiske fiskeriindustri – muligheder & udfordringer
v/Sergei Moskalev, konsulent og ejer, Murman FishProducts

  • Sergei vil dele ud af sine erfaringer fra den russiske fiskeriindustri med fokus på moderniseringsprojekt af fisketrawler med fiskefabriksforarbejdningsanlæg. Sergei vil komme med sit bud på muligheder/udfordringer for danske udstyrs- og teknologileverandører til det russiske fiskerimarked og vil endeligt med sin særlige indsigt i russisk forretningskultur komme med input til hvordan tilgangen til det russiske marked bør være for danske udstyrsleverandør, der ønsker at komme i spil på projekter i den russiske fiskeriindustri. Sergei vil lægge op til spørgsmål og diskussion omkring det russiske marked.

 

Klokken 11:45 – 12:00 – Nyt fra Danish Export – FISH TECH
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech

 

Klokken 12:00 – 12:45 – Frokost

 

Klokken 12:45 – 13:15- KNUD E. HANSEN – Skibsdesign til fiskeriet
v/Rasmus Nygaard, Business Development, KNUD E. HANSEN

  • Rasmus vil fortælle om KNUD E. HANSENs seneste design indenfor fiskeskibe, herunder fabrikstrawlere, marine research skibe og live fish carriers. KNUD E. HANSEN har nogle bud på, hvilket udstyr og teknologi, der tænkes ind i designoplæggene, men vil lægge op til de danske leverandører til fiskefartøjer at byde ind med at se muligheder og udfordringer.

 

Klokken 13:15-14:00 – Networking mellem deltagerne

 

Klokken 14.00 -14.15 – Kaffepause 

 

Klokken 14:15 – 15:00 – Markedserfaringer fra de asiatiske markeder
v/ Kim Kjær, Global Segment Manager & Natasha Knudsen, Area Sales Manager – Cross National Accounts, C.C. Jensen

  • Kim og Natasha vil dele ud af deres erfaringer fra mange år på markederne i Asien, her vil de sætte fokus på hvordan C.C Jensens tilgang har været til fiskeriindustrien i regionen og i enkelte lande og give gode råd til hvordan man kan afsøge og finde de rigtige samarbejdspartnere på de asiatiske markeder. De vil herudover sætte fokus på muligheder og udfordringer for danske leverandører til regionen. Natasha vil krydre oplægget med indsigter omkring asiatisk kultur, som man skal være opmærksom på, når man arbejder på asiatiske markeder.

 

Klokken 15:00 – 15:45 – Islandsk skibsdesign og nybygningsprojekter
Fokus på turn-key projekter med fremtidssikret og state-of-the art teknologi v/Haraldur Árnason, Managing Director, Knarr Maritime, Island

  • Haraldur vil lægge ud med at give en status af fiskeriindustrien i Island samt give sit bud på den fremtidige udvikling af industrien. Haraldur vil herefter sætte fokus på nybygningsprojekter, design og udvikling af nye fartøjer m.v. i Knarr regi. Hvordan ser de hos Knarr kravene fra det internationale marked til ny teknologi og hvor har danske leverandører særlige kompetencer, som kan komme i spil til fremtidige nybygningsprojekter hos Knarr.

 

Klokken 15:45 – Afslutning og tak for i dag

 

Ændringer i programmet kan forekomme.

 

Deadline for tilmelding er torsdag d. 13. august

 

Du kan tilmelde dig her