Myndighederne beder om hjælp

Myndighederne beder om hjælp

Fornyet henvendelse til fiskerne og fabrikkerne om det økonomisk vigtige fiskeri efter brisling
Samtidig med, at kvoten for brisling endnu engang er reduceret væsentligt – for 2012 med 22 pct. i Østersøen – beder DTU Aqua, om hjælp til at vurdere bestanden.
I en skriftlig henvendelse til både fiskere og fiskemelsfabrikker opfordres de til et samarbejde for, som det hedder:“…at kunne opnå det bedste grundlag for bestandsvurderingen.” Brevet indledes sådan: – ”Danmark har et økonomisk meget vigtigt fiskeri efter brisling. I Østersøen eksisterer der i modsætning til Nordsøen en godkendt bestandsvurdering for brisling. Bestandsvurderingen kan dog optimeres med et
forbedret datagrundlag, hedder det”.

Ikke korrekt
– Det kan undre, at der gives indtryk af, at der foreligger en godkendt bestandsvurdering for brisling i Østersøen. Det kan ikke passe. Det er alene teori og et stærkt overdrevent forsigtighedsprincip. – Bestanden er slet ikke undersøgt nord for Gotland på grund af manglende økonomi, oplyser Jesper Juul Larsen, formand for IP-udvalget i Danmarks Fiskeriforening. Samtidig nedskæres kvoten år for år på et ikke tilstrækkeligt undersøgt grundlag. Kan man, sagligt set, være det bekendt, spørger han.

Ikke acceptabelt
– Det er ikke acceptabelt, især ikke når DTU Aqua selv fastslår, som det også er rigtigt, at Danmark har et økonomisk meget vigtigt fiskeri efter brisling. Fiskerne vil gerne bidrage med informationer, og rent faktisk er vi de nærmeste og dermed de bedste til det. Til gengæld må vi forlange, at vores resultater får den styrke og den vægt, som de kvalificerer sig til, således at vi ikke bruges som gidsler, der blot har godkendt biologernes vurdering, fordi vi har deltaget.