MSC vurdering på tværs af landegrænserne

MSC vurdering på tværs af landegrænserne

Den første fangst af blåhvilling bliver nu vurderet efter Marine Stewardship Council og går således efter en MSC certificering.

Det er en sammenslutning af lande under den europæiske Union, Holland, Tyskland, Frankrig, England og Litauen samt Irland og Danmark, der har samarbejdet på tværs af landegrænserne, om at få blåhvilling certificeret under MSC.

Multi-nationalt fiskerisamarbejde

Samarbejdet er dog på ingen måder nyt, da landene tidligere har deltaget i dette multi-nationale fiskerisamarbejde i det pelagiske fiskeri, om at få fiskene MSC Certificeret. De nationale fiskeriorganisationer drager, ligesom tidligere, alle fordele af den fælles vurdering, pga. reduceret omkostninger i forbindelse med vurderingen samt de betydelige besparelser, der er i samarbejdet om at forbedre forvaltningen af fiskeriet.

Gerard van Balsfoort, som er formand for ”The Pelagic Freezer-trawler Association”, fortæller på MSCs hjemmeside, at det hele tiden har været hensigten, at få fiskeriet efter blåhvilling MSC Certificeret og formanden er overbevist om at vurderingen kan afsluttes med succes.

Der er også rosende ord fra MSC direktøren Camiel Derichs, der hilser de deltagende lande velkomne i samarbejdet.”Det er fantastisk at se disse Nordatlantiske fiskerier, arbejder for en fælles MSC certificering for blåhvilling.” Et samarbejde, som direktøren håber vil brede sig og inspirere andre fiskere af blåhvilling, til at overveje en lignende og tilsvarende MSC vurdering.

Blåhvilling er en lille (30cm) hvid fisk, der med sit hvide kød, traditionelt har været anvendt til at producere fiskemel, men landene i samarbejdet har i stigende grad målrettet blåhvilling til udelukkende konsum.