Mindstepriser for 2010

Danske Fiskeres Producent Organisation har udsendt mindstepris listen for 2010

I forbindelse med udsendelsen henleder POèn opmærksomheden på, at ved indberetninger til Direktoratet skal gældende handelsnormer overholdes.

Specielt skal det bemærkes, at torsk over 7 kg skal indberettes med størrelse 1 og ikke størrelse 0.

Fjæsing er omfattet af DFPO’s mindsteprisordning og kan i den forbindelse KUN indberettes som hele/urensede – størrelse 1 (= mindstemål over 270 mm).

Mindsteprislisten kan også ses på DFPO’s hjemmeside: www.dfpo.dk hvor også PO’ens kutterliste kan ses. Hent pdf med mindstepriserne her