Miljøorganisationen Our Fish bør få mere styr på fakta
Det er Fake News når Our Fish siddestiller ødelæggende fiskemetoder med fraværet af Nordsø torsk og Vestlig samt østlig torsk - Der er bare ikke tilfældet.

Miljøorganisationen Our Fish bør få mere styr på fakta

Det er Fake News når Our Fish siddestiller ødelæggende fiskemetoder med fraværet af Nordsø torsk og Vestlig samt østlig torsk – Der er bare ikke tilfældet.

Sympatien og forståelsen for et fiskeri i knæ, føler vi alle for og udsigten til et erhverv, der som en vestjysk fisker i videoen ganske rigtigt påpeger i starten af videoen, så har Thorupstrand fiskerne tidligere fanget store mængder fisk i Skagerrak. »Dengang man startede i Skagerrak var der fisk alle steder og mange af Thorupstrand fiskerne havde dengang et eller to træk, så lå de med 100 – 200 kasser rødspætter – det kan de nok ikke engang fange på en uge i dag. Det bundstod med fisk – det vrimlede med dem,« forklarer fiskeren i videoen.

En forførende og utroværdig video fra Our Fish
I videoen ledes man herefter langsomt men sikkert ind i Our Fish’s forestillingsverden og forudfattede mening om fiskeriet, der under titlen State of the Stocks (DK) giver det udseende af, at være faktuelle oplysninger, nærmest en uomtvistelig status på den faktiske bestand og fiske-situation. Men sådan forholder det sig bare ikke.

 • Snurrevods- og garnfiskeriet i Thorupstrand giver den højeste afregningspris i Europa, forklarer Thomas Højrup fra Thorupstrand i Our Fish – videoen. »Man fanger fisken uden at skade den og fordi den er så frisk og renset med det samme, giver det en god afregning«, i et fiskeri, der efter Thomas Højrup mening, ikke skader miljøet og fisken.- Men mindre kutter fra Thorupstand lander fisken i kasser på stranden, godt nok isset, men oftest urenset og efter mange timer i solen på dækket, før de køres med traktor til kølehuset, hvor den sidste forarbejdning med sortering, rensning og pakning samt køling foregår. Thorupstrand kutterne har ikke som trawlerne, ubrudt kølekæde hvor fisken landes – sorteres – renses – pakkes og køles i lasten, hvor de ved landingen fortsætter den ubrudte kølekæde, til de lander i kølebilerne, der fragter fisken videre ud i verden.
 • Afregningsprisen afspejles også i dette sunde princip med trawl, hvor fisk landet under kontrollerede køleforhold og dermed i den bedste kvalitet, også hører til manges foretrukne fisk.
 • Fanget med trawl eller snurrevod kan næsten sidestilles i dag, hvor trawlskovlene nærmest ingen kontakt har med havbunden og rullerne ved undertællen let løber over bunden uden at ødelægge den. Fuldstændigt på samme måde som vod-tovene slæbes tæt over havbunden for at danne sandskyen, der holder fisken inde i voddet.
 • Trawlfiskeriet foregår også kun på havbund af sand og kommer heller ikke som snurrevod i karambolage med hverken koral-rev, kalk-rev eller lignende.

 

Sympatien med fisker Jesper Olsen fra Thorupstrand med kutteren HM 94 »EM Olsen« er stor og forståelig. For de har sloges med hollandske bomtrawlere, der med deres fiskeri har fortrængt de små blå Thorupstrand kuttere, fra deres naturlige fiskeområder ud for Jammerbugten. Fiskerne her, har ikke som andre mulighed for at omstille sig eller tage andre forholdsregler i brug. De er, til en vis grad bundet til stedet, med den størrelse kuttere og redskaber der høre sig til her. Derfor er det også en kamp mod tiden for dem, hvis dette fiskeri og kystfiskersamfund skal overleve.

Den kamp har formanden for Kystfiskerlauget i Thorupstrand Thomas Højrup også sat alle sejl ind på at vinde. Men en kamp skal vindes i en ærlig og fair kamp og ikke ved at sværte ærlige og hårdtarbejdende kollegaer i fiskeriet, til.

At kvoten, efter thomas Højrups mening skal ned på et realistisk niveau og man samtidig skal hæve kontrolniveauet samt efterfølgende få en realistisk registrering af hvad der fanges, kan vi vist alle nikke genkendende til, for det sker allerede i dag.

Med kvoter anbefalet af ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd) og endeligt fastsat af EU-Kommissionen for et fiskeri, der i forvejen også er certificeret MSC (Marine Stewardship Council) samt med landingsforpligtelsen, der kræver at alle kvoterede fiskearter bringes i land og med meldepligt mht farvandsskift og anløb af Havn til fiskerikontrollen samt ikke mindst en opdateret logbog med fangstregistrering og fangstoperationer træk for træk og slæb for slæb. Det sker allerede i dag.

At man i videoen kortvarigt kommer forbi privatiseringen i dansk fiskeri, uden yderligere kommentarer, står for Thomas Højrups helt egen ideologiske holdning og regning. Men efter den daværende regering i 2007 havde uddelt fartøjskvote-andelene, altså retten til at fiske en bestemt mængde af Danmarks kvote i et bestemt fangstområde, kunne fartøjsejerne herefter købe, sælge og leje kvoterne mellem hinanden. Mange oplevede dette som en pludselig grad af frihed efter mange års stigende bureaukratisering. Ikke bare kvoterne, udstykket som promiller af Danmarks årlige nationale kvote, men også andre af de tidligere reguleringsinstrumenter og licenser, så som kilowatt (retten til motorkraft) og havdage (antal af tilladte fiskedage) kunne nu handles. De forskellige reguleringsinstrumenter, der tidligere skulle begrænse vækst og nybygninger i fiskebåden blev nu grundlaget for ekspansion. Et skræntende fiskeri med dårlig økonomi, blev med et trylleslag vendt til et erhverv i vækst og fremgang.

Torskens fravær skyldes ikke, som Our Fish hævder, et overfiskeri og forkerte fangstmetoder. Det skyldes næsten alt muligt andet. klimaforandringer og miljømæssige årsager samt fraværet af centrale fødekilder blot for at nævne mere væsentlige årsager.

I Nordsøen bliver torskene færre i takt med, at de får sværere ved at formere sig og det kommer til at vende op og ned på økosystemet her. Torskens byttedyr, som brisling og sild, (red. hvor kvoterne også er kraftigt reduceret) vil stige markant i antal (red. de lever også af torskens æg og larver) Og det vil åbne op for, at de dyr, æg og larver som de lever af, også vil opleve et drastisk fald. Så når det øverste led i fødekæden mister sin rolle, vil det samtidig åbne op for invasive arter, der har en ringere kommerciel værdi end torsken. En ond cirkel.

Torsken i Østersøen lider af, at havvandet bliver stadig mere fersk, fordi saltholdigheden reduceres på grund af øget nedbør, samtidig med ilten begynder at forsvinde. Begge ændringer i havsammensætningen har stor betydning for torskens evne til at reproducere sig, fordi den får vanskeligere ved at befrugte sine æg, hvilket allerede har haft dramatiske følgevirkninger.

Udover dette kan nævnes parasitter samt lever- og sæl-orm fra sælerne og det øget pres, som de i tusindevis af sæler påvirker og stresser torsken med.

Our Fish organisationen har ladet fremstille en video, som man skal tage sig i agt for, især videoens sidste tekst-sætninger, der kan læses her nedenfor, så er man blevet vildtledt, dog på et højt plan.

Our Fish påstanden lyder således
Næsten halvdelen af fiskebestandene i Nordøst Atlanten og Østersøen lider stadig efter årtiers ødelæggende fiskemetoder

inklusiv (red. her bliver det pludseligt til en generalisering og kæden hopper bare helt af)

 • Nordsø torsk
 • Havaborre
 • Havtaske i Det keltiske Hav og i Bescayabygten
 • Sydlig Kulmule
 • Keltisk Havkuller
 • Rødspætter i den iberiske del af biscayabugten og i den engelske kanal
 • Søtunge i det kantabriske hav og iberiske vande
 • Østlige Østersø torsk
 • Vestlig Østersø torsk
 • Vestlig Østersø sild

Du kan se eller gense Our Fish Videoen herunder