Miljøorganisation vil stoppe overfiskeri – men vil de også stoppe deres løgnagtige argumentation

Miljøorganisation vil stoppe overfiskeri – men vil de også stoppe deres løgnagtige argumentation

Med en, set udefra, forholdsvis dyr facebook-annoncering finansierer Miljø-organisationen Our Fish, deres kampagner med private donationer samt private indsamlinger på nettet, for at få penge i kassen.

Ved denne form for pengeindsamlinger hos intetanende og godtroende kommende medlemmer, bruger man en formidling, der ser stort på det faktuelle korrekte, bare budskabet har et vist sensationspræg og kan ramme direkte ind i hjertet på folk. Kun med det ene formål – at få pengepungen til at åbne sig og pengene til at flyder i retning Our Fish.

Our Fish har valgt at bringe »FakeNews«, direkte usandheder fulgt af en meget underlødig og nærmest løgnagtig argumentation i deres hvervekampagne for at få nye medlemmer. Det sker med udsagn om for høje fiskekvoter, skadelig bundtrawl og udsmid af døde eller døende fisk, der ødelægger fiskebestandene. En miskreditering af dansk fiskeri der ingen steder hører hjemme og som ikke forholder sig til fakta.

Fakta:  Dansk fiskeri er for over 90 procents vedkommende MSC certificeret og er derfor 100 procent bæredygtigt. Dansk fiskeri overholder EU Kommissionens kvote-råd, som igen er baseret på biologernes anbefalinger (ICES). Trawlfiskeri i dag, foregår ikke hvor bundforholdene ikke er til det og kun på egnede bundforhold, med meget lille eller næsten ingen påvirkning. Akkurat som med snurrevodsfiskeriet, som alle er enige om er et bæredygtigt fiskeri. Ligeledes er der indført landingsforpligtelse for alle fisk fanget i EU farvande, dvs. ingen udsmid overhovedet, alt bliver indført i logbogen og man melder ind mindst to timer før landingen ved kajen, så fiskerikontrollen kan være tilstede når der losses.

Men trods disse kendsgerninger, fremturer Our Fish fortsat med sine falske og løgnagtige påstande, med udsagn som:

  • Overfiskeri ødelægger EU’s havområder og deres rigdomme. Hvis der ikke bliver skredet til handling nu, vil overfiskeri få katastrofale følger for fiskebestandene og de samfund, der er afhængige af, at der er masser af fisk i havet.
  • politikernes lovgivning og deres tilsidesættelse af biologernes anbefalinger om det bæredygtige fiskeri (ICES), og ødelæggelserne af biodiversiteten og bundfaunaen, når der trawles samt det kæmpestore udsmid af fisk tilbage i havet, for at high-grade fangsten.

På dette grundlag ønsker Our Fish af få økonomisk Hjælp til at vende skuden i den rigtige retning.

Men der findes ikke overfiskeri i EU og kontrollen er omfattende, så alt foregår uden ulovligheder og med stor gennemsigtighed. Der findes ikke et erhverv i EU, der på samme måde er dobbelt tjekket og dobbelt kontrolleret som fiskeriet. Så undlad at skrive under på noget, som både er usagligt og usandfærdigt, pure opspind og populistisk. Det hele sat i scene for at grave dybt, netop i dine lommer.

Læs FakeNews underskriftskampagnen her