Midlertidigt stop for bekendtgørelser inden valget

Midlertidigt stop for bekendtgørelser inden valget

Det er almindelig praksis, at der ikke udstedes bekendtgørelser og åbnes nye tilskudsordninger under et valg.

For NaturErhvervstyrelsens betyder det, at der ikke udstedes bekendtgørelser og heller ikke åbnes for nye ansøgningsrunder, før der er tiltrådt en regering efter folketingsvalget den 18. juni 2015.

Det er eksempelvis ikke muligt at udstede en ny plantedækkebekendtgørelse, ligesom der ikke åbnes for nye ansøgningsrunder på tilskudsordninger.

De berørte tilskudsordninger er bl.a.:

  • Tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktionsog afsætningsplaner inden for fiskerisektoren
  • Tilskud til Fiskeri, natur og miljø

Når der er tiltrådt en ny regering, kan der atter udstedes bekendtgørelser, ligesom NaturErhvervstyrelsen kan åbne nye ansøgningsrunder.

Du kan holde dig opdateret om ordningerne og status for deres åbning på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside i Tilskudsguiden under de respektive ordninger.

Gå til tilskudsguiden