Makrellen har spredt sig

Makrellen har spredt sig

Forskere fra Island, Færøerne og Norge har brugt Swept Area-Metoden, som nu er godkendt af ICES (Det Internationale Havforskningsråd), til i løbet af sommeren at vurdere udbredelsen af makrel, i Norskehavet og tilstødende havområder, med henholdsvis to norske havundersøgelses-fartøjer og et tilsvarende fartøj fra både Færøerne og Island.

De tre nordatlantiske fiskerinationer fandt opmuntrende nyt. Bestanden af makrel fra 2010 samt 2011 er rekordstore, så estimatet af størrelsen af bestanden, nu ligger på samme niveau, som sidste år.

Det halvanden måned lange togt gav også et retvisende billede af udbredelsen af makrellen, der nu udgør et kæmpeområde på 2,45 millioner kvadratkilometer. Strækkende sig i vest fra Øst Grønland over Island og Færøerne til den norske Vestkyst.

*Resultatet har udmøntet sig i en rapport med følgende konklusioner: *

  • Ved sommerens togt er der fundet makrel længere mod nord og mere vestligt end tidligere på denne tid af året. Bestanden af makrel er både stærk og særdeles robust på baggrund af de sidste ti års stærke årgange.
  • 2010 og 2011 årgangene tegner godt da disse udgjorde mere end halvdelen af fangsterne.
  • Udover et rekordstort makrelområde på 2,45 millioner kvadratkilometer, fandt togtet en yngre bestand af makrel lidt længere syd for undersøgelsesområdet.
  • Overflade temperaturen blev målt til knapt 3 grader højere, end gennemsnits temperaturen for de sidste 20 år.
  • Der blev fundet en øget planton tilvækst i Norskehavet i juli og august 2014, sammenlignet med sidste år, hvorimod planktonen var reduceret i det Islandske og Grønlandske farvand.