Lav vandtemperatur i Kattegat har været dyrt for hummerfiskerne.

Lav vandtemperatur i Kattegat har været dyrt for hummerfiskerne.

Første halvår af 2011 har budt på et meget skuffende jomfruhummerfiskeri i den sydlige del af Kattegat.
Fiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat har i årets først syv måneder haltet langt efter de seneste års udbytte, og især årets første 6 måneder har skuffet.

Det er på syv måneder kun lykkedes at fange ca. 350 tons mod 1.009 tons i samme periode sidste år. Dermed mangler fiskerne en indtægt i omegnen af 28 mio. kr.

Formanden for Gilleleje fiskerne, Jan Nordahl Petersen har en klar fornemmelse af, hvorfor det er gået så galt i 2011; ”Vandtemperaturen faldt kraftigt i løbet af få dage i februar måned. Dermed forsvandt hummrene også ned i hullerne. Først fra midten af juni steg temperaturerne atter til noget brugbart og siden da, har fiskeriet atter udviklet sig stabilt”.

Nord for Læsø har vandtemperaturerne konstant været højere, og der har fiskeriet, ifølge Jan Nordahl Petersen, ikke været hæmmet på samme måde, som længere syd på.

I perioden juli og august har jomfruhummerfiskeriet atter rettet sig. Alene i august måned, er der frem til d. 29. registreret landinger i Fiskeridirektoratets database på 237 tons til en samlet handels værdi af 17,9 mio.kr.

År til dato indtægterne ved jomfruhummerfiskeri i Kattegat beløber sig til 44,8 mio. kr. På samme tid sidste år, var der fisket for 67,5 mio.kr.

Enkelte Gilleleje fartøjer har i foråret fisket jomfruhummer i Skagerrak, ellers har fartøjerne overvejende brugt tiden til torskefiskeri i Østersøen, fortæller Jan Nordahl Petersen.