Launis’s rejer og røgvarer lander lille overskud
Sidste års frasalg til Tenax Sild, har reduceret og påvirket den nordjyske rejefabriks seneste regnskab, hvor bruttoresultatet nu nærmest er halveret fra sidste års bruttoresultat på 60 mio kroner til 32 mio kroner.

Launis’s rejer og røgvarer lander lille overskud

Sidste års frasalg til Tenax Sild, har reduceret og påvirket den nordjyske rejefabriks seneste regnskab, hvor bruttoresultatet nu nærmest er halveret fra sidste års bruttoresultat på 60 mio kroner til 32 mio kroner.
I regnskabet skriver Launis A/S i sin ledelsesberetning, at selskabets væsentligste aktiviteter i dag består, i lighed med tidligere år, af produktion og afsætning af fiskeprodukter til grossist- og detailhandel.  I forhold til tidligere er aktiviteten det sidste halve år væsentligt reduceret, idet aktiviteten her udelukkende har bestået i salg af rejeprodukter og røgvarer. Den øvrige del af aktiviteten er afstået til det herefter associerede selskab Tenax Sild A/S  1. maj 2018
Handlen med Tenax Sild A/S og Launis A/S pr. 1. maj 2018, medførte af Launis har afhændet en væsentlig del af aktiviteten til Tenax Sild A/S, herunder aktiviteterne omkring sild og fiskefrikadeller samt Paté og kaviar. Launis A/S er samtidigt blevet aktionær i dette selskab, med en ejerandel på 24 procent. Salget til Tenax Sild A/S har derfor påvirket indeværende års resultat væsentligt og i positiv retning.
Trods nedgangen i omsætningen og et lavere resultat, ender regnskabet alligevel over ledelsens forventninger, som derfor anses som værende tilfredsstillende. Fremadrettet forventes det for indeværende regnskabsår september 2018 til august 2019 en væsentlig faldende omsætning, som følge af frasalget af aktiviteterne. På det tilbageværende produktområde forventes dog stigende omsætning. Der forventes for selskabet et resultat på niveau med i 2017/18.
Familierne bag to af Danmarks traditionsrige fiskevirksomheder, Tenax Sild A/S og Launis A/S, grundlagt i henholdsvis 1987 og 1958, besluttede sidste år i maj at lægge aktiviteterne vedrørende sild, fiskefrikadeller, kaviar og paté sammen. Tenax Sild A/S overtog disse aktiviteter, mens Launix A/S fortsatte med rejer og røgvarer. Gert Nielsen indtrådte i samme forbindelse i ejerkredsen og bestyrelsen for Tenax Sild A/S og Anette Ladefoged fortsatte som adm. direktør for Tenax Sild A/S.